มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : แจ้งขอรับปริญญาบัตรผ่านทางไปรษณีย์

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

จบรุ่น 47 ไม่ได้เข้าพิธีรับครับ อยากทราบว่าตอนนี้ทำเรื่องขอปริญญาบัตรผ่านทางไปรษณีย์ได้จนถึงวันไหนครับ  และหากจะทำเรื่องขอผ่านทางไปรษณีย์ หรือเข้าไปรับที่มหาลัยในเดือนเมษายน 66 จะได้ไหมครับ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือค่าปรับเพิ่มเติมไหมครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามสมศักดิ์เป็นน้องของสมพงษ์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 มี.ค. 2566 15:02:28
จำนวนผู้อ่าน149

คำตอบ

รายละเอียด

- ติดต่อขอรับปริญญาบัตรได้อยู่ ค่ะ ที่อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 ไม่มีค่าใช้จ่าย

- ขอรับปริญญาบัตรทางไปรษณีย์ กรณีบัณฑิตส่วนกลาง เตรียมเอกสารดังนี้

1. ยื่นแบบแสดงความจํานงให้จัดส่งปริญญาบัตร

2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

3. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสญู หายให้ใช้สําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต์ 

4. ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองใหชัดเจน

กรณีบัณฑิตส่วนภูมิภาค เตรียมเอกสารดังนี้

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน

2. ใบเสร็จค่าขึ้นทะเบียนปริญญา/กรณีใบเสร็จสญูหายให้ใช้สําเนาใบรับรองสภาฯหรือสําเนาทรานสคริปต์ 

3. ซองกันกระแทกซองใหญ่พร้อมติดแสตมป์ 42 บาท และจ่าหน้าซองถึงตนเองใหชัดเจน

4. นําเอกสารดังกล่าว ใส่ซองส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสําคัญ หน่วยปริญญาบัตรและตรวจสอบวุฒิบัตร ม.ร. มหาวิทยาลัยรามคําแหง อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่อง 6 หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ติดตอสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 02-310-8604 , 02-310-8000 ต่อ 4817

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ18 มี.ค. 2566 13:56:41
IP Address10.3.20.32
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+