มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรักษาสถานภาพนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามทะเบียนประวัตินักศึกษา
รายละเอียด

ถ้าชำระค่ารักษาสถานภาพทางอินเทอร์เน็ตแล้วต้องนำใบเสร็จรับเงินควบคู่กับใบแจ้งชำระเงิน และบัตรนักศึกษาไปติดต่อทางมาหาวิทยาลัยอีกหรือไม่หรือต้องไปยื่นที่ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคารสวป.ชั้น6 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามธัญลักษณ์
e-mailtunyaluk9128@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 มี.ค. 2566 13:30:24
จำนวนผู้อ่าน109

คำตอบ

รายละเอียด

ไม่ต้องยื่นเอกสารค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ16 มี.ค. 2566 14:12:44
IP Address10.3.20.41
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+