มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรี เข้าศึกษาเป็นนักศึกษาปกติในปีการศึกษา 2565

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด

1. ดำเนินการทำเรื่องเทียบโอนรายวิชาที่เรียนในหลักสูตร Pre-Degree ตั้งแต่ ปีการศึกษา 1/65 จนตอนนี้ 2/65 รายวิชาที่เทียบโอนยังไม่เข้า transcrip รหัสนักศึกษา 65 หรอคะ ?

2. ตามประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2565

  • ขอยกตัวอย่าง เช่น ECO1003 สามารถเทียบเป็นรายวิชา RAM1211 จะทำให้ครบตามหลักสูตรที่เรียนในวิชาศึกษาทั่วไป แล้วสามารถนำ  MKT2101 เทียบโอนเป็นรายวิชา RAM1211 เช่นเดียวกันได้หรือไม่ในส่วนของวิชาเสรี 
  • จากกรณี bullet ที่ 1 สำหรับก่อนการประกาศของคณะศึกษาศาสตร์ เรื่อง เกณฑ์การเทียบโอนหน่วยกิตหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปีการศึกษา 2565 เมื่อทำการลงเรียน ENG1001, ENG1002, ENG2001 และ ENG 2002  จะสามารถเทียบโอนได้เพียง ENG1001 เป็น RAM1111 ส่วน ENG1002, ENG2001 และ ENG 2002 จะเทียบเป็น RAM1112 วิชาเดียวถูกต้องหรือไม่
  • เกรดของรายวิชาที่เทียบโอนจาก Pre-Degree มา จะแสดงเป็นเกรดที่ได้ตามจริง หรือ เกรด C+ หากได้เป็นเกรด C+ ทำไมถึงได้เกรดเพียงเท่านี้ในเมื่อเป็นการเทียบโอนรายวิชาเดียวกันในมหาลัยแห่งเดียวกัน ไม่ได้เป็นการเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่นมายังมหาวิทยาลัยรามคำแหง ?

3. สำหรับการดำเนินการเทียบโอนสามารถกระทำได้เพียงครั้งเดียว และดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 1 ปี ถูกต้องไหมคะ ?

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามณัฐชยา
e-mailchunlajit.pet@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม5 มี.ค. 2566 21:43:47
จำนวนผู้อ่าน177

คำตอบ

รายละเอียด

1 ถ้าชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดแล้ว แต่เกรดที่เทียบโอนยังไม่เข้าระบบ เบื้องต้นให้สอบถามไปยังคณะเพื่อตรวจสอบครับ

2.   - เกี่ยวกับรายละเอียดการเทียบโอนต้องสอบถามทางคณะโดยตรงครับ

       - กรณีใช้สิทธิ์เทียบโอนแบบไม่จบจากรหัสเดิม จะเทียบโอนได้เกรดเดิม ครับ

3. การชำระค่าเทียบโอน สามารถชำระได้ 2 แบบ คือ

    3.1  ชำระพร้อมค่าสมัครเรียน ในวันที่สมัครเรียนด้วยตนเอง

    3.2  ชำระไว้ก่อน 100 บาท ในวันสมัคร  ส่วนที่เหลือต้องชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร หากเกิน 1 ปีต้องเสียค่าปรับเทียบโอนล่าช้า (ส่วนกลาง) เทอมละ 300 บาท

       - ถ้าสมัครภาค 1 ต้องชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือไม่เกิน 30 มิ.ย. จองปีถัดไป

      - ถ้าสมัครภาค 2 ต้องชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือไม่เกิน 30 พ.ย. ของปีถัดไป

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ9 มี.ค. 2566 21:21:35
IP Address27.55.93.229
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+