มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรียนจบ เรียนต่อ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1.เรียนจบคณะมนุษยศาสตร์ระดับปริญญาตรีแล้ว ต้องการเรียนต่อคณะรัฐศาสตร์ได้ไหมคะ 

2.กรณีเรียนต่อคณะรัฐศาสตร์ สามารถต่อในระดับปริญญาโทได้ไหม หรือต้องเรียนระดับปริญญาตรีคะ

3.กรณีต้องลงเรียนระดับปริญญาตรี สามารถโอนหน่วยกิตที่เคยเรียนในคณะมนุษยศาสตร์ไปคณะรัฐศาสตร์ได้ไหมคะ

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามรุ่งฤดี วิมานพนา
e-mail6203500183@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม23 ก.พ. 2566 19:35:57
จำนวนผู้อ่าน158

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ
2. ได้ทั้ง 2 ปริญญาครับ
3. ได้ครับ ตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะนั้นๆ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ28 ก.พ. 2566 09:14:34
IP Address10.6.3.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+