มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ต้องการเกรดจากคณะเดิม

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

1หนูได้ย้ายคณะมาที่คณะบริหารธุรกิจ และไม่ต้องการเกรดจากคณะเดิม 

1.1ต้องไปติดต่อที่ไหน

1.2ใช้เอกสารอะไรบ้าง

1.3ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยมั๊ย

2ในกรณีที่ต้องลาออกแล้วสมัครใหม่

2.1ต้องไปติดต่อการลาออกที่ไหน และหลังจากลาออกแล้วจะได้ใบหน่วยกิตวิชาที่เคยสอบผ่านมาด้วยรึเปล่า?

2.2ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างในการสมัครใหม่ 

2.3หากสมัครใหม่ หนูต้องการใช้หน่วยกิตวิชาเฉพาะคณะบริหาร ไม่ต้องการหน่วยกิตวิชาคณะเก่า ต้องไปแจ้งที่ไหนเพื่อเอาหน่วยกิตของคณะเก่าออกคะ?

2.4หากถ้าออกแล้วสมัครใหม่เรียบร้อยแล้ว รหัสนักศึกษาและหลักสูตรการเรียนจะต้องใช้ของปี66ด้วยหรือไม่(ในกรณีที่ทำเรื่องในปี2566)

และหากสามารถทำได้ตามข้อ1 และข้อ2ไม่จำเป็นต้องทำ สามารถไปติดต่อทางมหาลัยในช่วงภาคเรียนsummer/65 ได้เลยหรือไม่? หรือต้องรอเปิดเทอมอีกครั้ง ของภาคเรียนที่1/2566

 

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามภรรณิกา
e-mailrawangwngkhp@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ก.พ. 2566 19:26:00
จำนวนผู้อ่าน204

คำตอบ

รายละเอียด

1. การย้ายคณะ (ค่าธรรมเนียม 200 บาท) หน่วยกิตที่เคยสอบผ่านจากย้ายไปคณะะใหม่โดยอัตโนมัติ ไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้  หากไม่ต้องการเกรดจากกณะเดิมก็ต้องทำการลาออกและสมัครเรียนใหม่โดยใข้สิทธิ์เทียบโอนกรณีหมดจากสถานภาพจาก ม.ร.  กรณีนี้จะเทียบโอนได้เฉพาะวิชาที่ตรงกับคณะที่สมัครเรียนใหม่เท่านั้น 
   - ข้อมูลการย้ายคณะดูได้จากภาพประกอบ
2. การยื่นเรื่องลาออก
  2.1 นักศึกษาสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้ 2 ช่องทาง
          - ยื่นเรื่องด้วยตนเอง ได้ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 (วันเวลาราชการ)
           - ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทาง e-mail โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf  กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่  
e-mail:aobregis02@gmail.com
   2.2 เอกสารในการสมัครเรียนใหม่
        - สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม
       - สำเนาบัตรประชาชน
       - รูปถ่ายสีขนาด  1.5 หรือ 2 นิ้ว 1รูป
      - ใบรับรองแพทย์
      - ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (กรณีที่ชื่อสกุลในสำเนาวุฒิฯ ไม่ตรงกับบัตรประชาชน)
      - ทรานสคริปต์ของรหัสเดิม
   2.3 ทางคณะจะตรวจสอบวิชาจากทรานสคริปต์ และจะเทียบให้เฉพาะวิชาที่ตรงกับคณะที่สมัครเรียนใหม่
   2.4 เมื่อมีการสมัครเรียนใหม่ ก็ต้องเรียนตามหลักสูตรปัจจุบันของปีที่สมัครเรียนใหม่ครับ
   2.5 การสมัครเรียนใหม่ ต้องสมัครตามกำหนดการที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ของปีการศึกษานั้นๆ ครับ

ภาค 1/66 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
    - ทาง internet  ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. - 2 ก.ค. 66
   - ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  รอบแรก  18 - 21 พ.ค. 66  และรอบสอง  29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 66

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครฯ โทร.023108615, 023108623

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ก.พ. 2566 10:41:26
IP Address10.3.20.47
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+