มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอดูสมุดคำตอบและขอพบอาจารย์ประจำวิชาผู้ออกข้อสอบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีครับ จากผลการสอบที่แจ้งผ่านE-service ออกมา เนื่องจากผมได้เกรด F อยู่หนึ่งวิชา ซึ่งจากการประเมินตนเองและลองเช็คคำตอบหลังสอบแล้ว คาดว่าอย่างน้อยไม่ควรจะติดF ซึ่งมีสิทธิ์สอบผ่านสูงมาก ผมจึงมีความประสงค์อยากจะขอดูสมุดคำตอบ และขอเข้าพบอาจารย์ที่ออกข้อสอบเพื่อขอคำปรึกษาเรื่องผลการสอบ มีขั้นตอนอย่างไรบ้างครับ

ปล.หากอาจารย์เห็นสมควรว่าผมควรจะสอบผ่าน จะสามารถแก้ไขเกรดได้หรือไม่ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามบุญหลาย
e-mail6101060108@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ก.พ. 2566 15:34:44
จำนวนผู้อ่าน237

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้ ต้องเขียนคำร้องผ่านทางคณะที่วิชานั้นๆสังกัดครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ21 ก.พ. 2566 09:54:54
IP Address10.3.20.47




หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+