มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เป็นพระต้องการสมัครเรียน มอราม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

*อาตมภาพจบ น.ธ.เอก ป.ธ.3 อยากทราบว่าสามารถสมัครเรียนได้หรือไม่ เเล้วควรปฏิบัติอย่างไรต่อจากนั้น?

*คณะอะไรบ้างที่ไม่สามารถเรียนได้

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามพระชโย
e-mailpee123456789nong@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ม.ค. 2566 20:04:18
จำนวนผู้อ่าน293

คำตอบ

รายละเอียด

พระภิกษุ สามเณร สามารถสมัครเรียนได้เหมือนบุคคลทั่วไปทุกคณะ/สาขาครับ  โดยจะจัดสถานที่สอบแยกให้เป็นสัดส่วน  และเพื่อให้การใช้คำนำหน้านามของพระภิกษ สามเณร ที่สมัครเข้าเป็นนักศึกษาใหม่เป็นไปตามแนวเดียวกัน ประกอบกับมติมหาเถรสมาคม เกี่ยวกับการใช้คำนำหน้านามของพระภิกษุ สามเณร  มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงกำหนดการใช้คำนำหน้านามของ พระภิกษ สามเณร ดังนี้

              ๑. กรณีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเป็นพระภิกษุ ให้ใช้คำนำหน้านาม "พระ" นำหน้าชื่อ

              ๒. กรณีผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเป็นสามเณร ให้ใช้คำนำหน้านาม "สามณร" นำหน้า

              ๓. กรณีที่พระภิกษุมีสมณศักดิ์ หรือต่อมามีสมณศักดิ์สูงขึ้น หรือมีการลาสิกขา ให้พระภิกษุดำเนินการขอเปลี่ยนคำนำหน้านามก่อนทำเรื่องเสนอชื่ออนุมัติปริญญาจากสภามหาวิทยาลัย  โดยต้องนำสำเนาเอกสารการเปลี่ยนสมณศักดิ์ สำเนาใบลาสิขา มาดำเนินการที่ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น ๒

กำหนดวันที่เปิดรับสมัคร สามารถติดตามข่าวสารได้จากเพจ สวป. ม.รามคำแหง ,เพจรอบรั้วราม และเพจ PR Ramkhamhaeng university

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  ฝ่ายรับสมัครฯ โทร.023108615, 023108623, 023108624

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 ม.ค. 2566 07:22:30
IP Address27.55.68.176
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+