มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอสอบซ้ำซ้อน

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

จะกาขอจบเทอม S/65 แต่วิชาที่สอบไม่ผ่านในเทอม 2/65 กับเทอม S/65 ตรงกันในวันสอบซ่อม 2,S/65 สามารถขอสอบซ้ำซ้อน 2 วิชานี้ได้ไหมค่ะ เพราะเทอม 2/65 ไม่ได้ขอกาจบไว้

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเอ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 ม.ค. 2566 11:40:26
จำนวนผู้อ่าน122

คำตอบ

รายละเอียด

หลังจากลงทะเบียนภาค 2/65  ถ้าคงเหลือหน่วยกิตไม่เกิน 18 หน่วยกิต (ส่วนกลาง) ก็สามารถลงทะเบียนกา (×) ขอจบในภาค s/65 ได้ไม่เกิน 18 หน่วยกิต  
และสามารถยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนในภาคซ่อม 2,s/65 ได้  ส่วนจะอนุมัติหรือไม่นั้น ให้เป็นไปตามทางคณะเป็นผู้พิจารณา

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ19 ม.ค. 2566 12:44:06
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+