มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอคืนค่าลงทะเบียนกันไว้

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

กระผมแจ้งจบ s/64 แต่ได้ลงทะเบียนกันไว้เทอม 1/65 ตอนนี้แจ้งจบ ขึ้นทะเบียนบัณฑิตและได้ใบรับรองสภาเรียบร้อยแล้วครับ

1.กระผมไม่สะดวกไปที่มหาวิทยาลัย เพราะเป็น นศ. ส่วนภูมิภาค จะดำเนินการขอคืนค่าลงทะเบียน 1/65 ทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ อย่างไร

2.จากข้อ 1. ถ้าได้ กระผมต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ส่งไปที่ไหนครับ

3.ระยะเวลาขอคืนค่าลงทะเบียนกันไว้ ต้องดำเนินการภายในเวลาเท่าไรครับ

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามแสงเทียน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม17 ม.ค. 2566 07:10:21
จำนวนผู้อ่าน113

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ค่ะ

2. การขอรับเงินคืน กรณีสำเร็จการศึกษา ( ทางไปรษณีย์) เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ ดังนี้

  • สำเนาใบรับรองสภาฯ ที่ลงลายมือชื่อเรียบร้อยแล้ว จำนวน 1 ฉบับ
  • ใบเสร็จรับเงินลงทะเบียนเรียนฉบับจริง (ม.ร. 18) หรือต้นฉบับ (ม.ร.18/I)  พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ
  • กรอกใบคำร้องมหาวิทยาลัยรามคำแหง (กรณีสำเร็จการศึกษา) และหนังสือมอบอำนาจ ให้ครบถ้วน ถูกต้อง   หรือดาวน์โหลดแบบคำร้องได้ ตามลิงก์นี้ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/2022_FM6_3PV.pdf
  • ซองเปล่าจ่าหน้าซองที่อยู่ถึงตัวเองให้ถูกต้อง และติดแสตมป์ให้เรียบร้อย
  • เอกสารตามข้อ 1-5 ใส่ในซองและส่งถึง "หัวหน้าหน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10241

3. ภายใน 3 เดือน นับแต่วันที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ19 ม.ค. 2566 10:13:58
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+