มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเดิม ไปคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาจิตวิทยา

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

อยากเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยเดิมแต่ไม่ใช่คณะเเละสาขาที่ต้องการจะเทียบโอน  ต้องการเทียบโอนไปคณะศึกษาศาสตร์  สาขาวิชาจิตวิทยา  สามารถทำได้ไหมคะ ต้องมีเอกสารค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามปังปอนด์
e-mailpangpond0407@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 ม.ค. 2566 14:35:24
จำนวนผู้อ่าน113

คำตอบ

รายละเอียด

1. การใช้สิทธิ์เทียบโอนจากสถาบันอื่นมาเรียนต่อที่ม.รามคำแหง สามารถเทียบโอนได้ 2 แบบ คือ

    1.1 เทียบโอนแบบจบการศึกษา (วุฒิปวส. หรือเทียบเท่าเป็นต้นไป)  โดยจะเทียบโอนแบบเหมารายวิชา (ไม่ดูเป็นรายวิชา) ตามหลักสูตรของม.รามคำแหง

   เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

        - สำเนาวุฒิการศึกษา

        -  สำเนาบัตรประชาชน

       -  รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว

       - ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

    1.2  เทียบโอนแบบไม่จบการศึกษา (หมดสถานภาพจากสถาบันเดิม) โดยจะเทียบโอนเป็นรายวิชาตั้งแต่เกรด C เป็นต้นไป 

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

             - สำเนาวุฒิการศึกษา

            - คำอธิบายรายวิชา

           -  ใบลาออก

           - สำเนาบัตรประชาชน

          -  รูปถ่ายขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว

          -  ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

* ทางคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการเทียบโอนให้ทราบ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ11 ม.ค. 2566 08:25:07
IP Address10.6.19.116
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+