มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : PreDegree รหัส63 ภูมิภาคต้องการลงทะเบียนเก็บวิชาPol2100

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

เรียน สวป. ด้วยนศ.พรีดีกรี รหัส 63 ภูมิภาคมีความประสงค์จะเก็บวิชาPol2100 เมื่อครั้งที่เปิดให้ลงทะเบียน2/65 แต่ไมาสามารถลงทะเบียนได้ ด้วยว่าจำกัดรหัสคือตั้งแต่รหัส65เป็นต้นไปจึงสามารถลงได้ ประเด็นคือมหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นตลาดวิชา อีกทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนที่จบม.3 สามารถเรียนเก็บหน่วยกิตล่วงหน้าได้ ดังนั้นจึงเริ่มลงทะเบียนเรียนและเก็บหน่วยกิตถึงปัจจุบันสะสมได้99หน่วยกิต แต่การลงทะเบียนเรียนวิชาดังกล่าวไม่สามารถลงได้ อาจขัดกับหลักการการเรียนสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า อีกทั้งวิชาดังกล่าวนศ.มีความสนใจเพราะเป็นวิชาที่มีความสัมพันธ์กับการเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 หมวดสังคมศึกษา ขณะเดียวกันนศ.ก็ทราบดีว่าเมื่อจบม.6 ก็ไปสมัครเป็นนศ.ป.ตรี โดยการโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรี การเรียนวิชาดังกล่าวล่วงหน้าจึงเป็นการช่วยลดระยะเวลาให้จบหลักสูตรได้เร็วขึ้น ผลประโยชน์ก็จะเกิดแก่ตัวนศ. จึงเรียนมาโปรดพิจารณา เพื่อให้ตรงกับหลักการและเจตนารมณ์ของระบบPre-Degree

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามรณกร
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ม.ค. 2566 13:28:36
จำนวนผู้อ่าน81

คำตอบ

รายละเอียด

การเลือกวิชาลงทะเบียนเบียน นักศึกษาต้องเลือกวิชาจากหลักสูตรของคณะที่สมัครเรียนตามปีการศึกษาที่สมัครเรียน ซึ่งระบบจะทำการล็อครหัสวิชาไว้ แต่ละวิชาเป็นของหลักสูตรปีการศึกษาใด จะลงข้ามปีการศึกษาไม่ได้  และเมื่อมีการสมัครเรียนใหม่ก็ต้องเรียนตามหลักสูตรใหม่ ทางคณะจะเทียบโอนวิชาจากรหัสเดิมให้ใกล้เคียงกับหลักสูตรปัจจุบันมากที่สุด

จากข้อคำถาม แนะนำให้นักศึกษาปรึกษากับทางคณะรัฐศาสตร์โดยตรงว่า หลักสูตรปี 63 รหัสวิขาใดที่เทียบเคียงกับ POl2100 มากที่สุด

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ19 ม.ค. 2566 12:44:52
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+