มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรี

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

1.กรณีการเทียบโอนหน่วยกิตพรีดีกรีที่จ่ายค่าเทียบโอนล่วงหน้าตอนสมัครเป็นนักศึกษาไปเเล้ว สามารถไปเทียบโอนหน่วยกิตที่คณะได้ตลอดทั้งปีการศึกษาเลยไหม หรือไปได้เเค่เฉพาะตอนเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่

2.การเทียบโอนใช้เอกสารอะไรบ้าง เเละมีค่าใช้จ่ายเท่าไร

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเจษฎา
e-mailchetsadatohsen46@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ธ.ค. 2565 12:34:24
จำนวนผู้อ่าน176

คำตอบ

รายละเอียด

1. การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต สามารถชำระได้ 2 แบบ คือ
    1.1  ชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดพร้อมค่าสมัครเรียน ในวันที่ไปสมัครเรียน  (สามารถทำได้เฉพาะการสมัครเรียนด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยเท่านั้น)
    1.2  ชำระไว้ก่อน 100 บาท เพื่อเป็นการใช้สิทธิเทียบโอนตอนสมัครเรียน (สามารถทำได้ทั้งการสมัครทางอินเทอร์เน็ตและการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)
           ค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือให้ชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัครเรียน หากพ้นกำหนด 1 ปีจะต้องเสียค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทมอละ 300 บาท (ปีละ 600 บาท)
2. เอกสารที่ใช้ในการเทียบโอน 
      2.1 กรณีสำเร็จการศึกษาการสถาบันอื่นหรือม.ราม ใช้สำเนาวุฒิการศึกษา
      2.2 - กรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากม.ราม ใช้ทรานสคริปต์รหัสเดิม
            - กรณีไม่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันอื่น ใช้ทรานสคริปต์+คำอธิบายรายวิชา
3. ค่าเทียบโอนหน่วยกิต
      - จากสถาบันอื่น หน่วยกิตละ 100 บาท
      - จากม.ราม หน่วยกิตละ 50 บาท 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ23 ธ.ค. 2565 09:07:13
IP Address10.3.20.97
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+