มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การรักษาสถานภาพนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ขอสอบถามหน่อยค่ะ พอดีขาดเรียนไป2เทอม แต่ลองทักไปถามทางเพจแล้วเขาแจ้งมาว่ายังสามารถลงเรียนเทอม2ได้อยู่ค่ะ อยากทราบว่าถ้าลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์แล้วเราต้องไปจ่ายค่ารักษาสถานภาพรักศึกษาเทอมที่ขาดไปตอนไหนแล้วก็ตึกไหนคะ เพราะเนื่องจากลงทะเบียนเรียนทางไปรษณีย์ ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามแพรระพี
e-mailpraerapee2546@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ธ.ค. 2565 09:15:51
จำนวนผู้อ่าน195

คำตอบ

รายละเอียด

การจ่ายค่ารักษาสถานภาพ กรณีของนักศึกษาจะถูกเรียกเก็บ 2 เทอม. เทอมละ 300.- บาท รวมเป็น 600.- บาท
โดยให้ชำระมาพร้อมกับการลงทะเบียนภาค 2/65 นี้ค่ะ  ส่วนวิธีการคำนวณ และเอกสารที่ต้องใช้ ให้ดำเนินการดังนี้ 
1. กรอกแบบฟอร์ม (มร. 34) และคำนวณค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหน้าที่ 2  ที่ link >> http://www.regis.ru.ac.th/download/service/50.pdf
2. พิมพ์บาร์โค้ดวิชาที่จะลงทะเบียนเรียน โดยส่งมาทั้งใบ A4 ไม่ต้องตัดแปะในแบบ มร.34 ที่ link >> http://beta-e-service.ru.ac.th:8001/misservice/index.php/site/login
3. สั่งซื้อธนาณัติ จำนวนเงินเท่ากับที่คำนวณไว้ในข้อ 1. ณ ที่ทำการไปรษณีย์ไทยทั่วประเทศ
4. ซื้อซองไปรษณีย์ ขนาด A4 2 ซอง 
   4.1 ซองแรก สำหรับให้ทางมหาวิทยาลัยจัดส่งเอกสาร หลักฐานการลงทะเบียนกลับไปหานักศึกษา โดยให้เขียน จ่าหน้าซองถึงตนเอง พร้อมติดสแตมป์ 3 บาท
   4.2 ซองที่ 2 สำหรับส่งเอกสาร ข้อ 1 2 3 และ 4.1 มาให้ทางมหาวิทยาลัย  จ่าหน้าซองถึง
ผู้อำนวยการสำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล
มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ตู้ ป.ณ.1028 ปณฝ.รามคำแหง
กรุงเทพฯ 10241

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-310-8616

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ13 ธ.ค. 2565 21:54:41
IP Address118.174.88.177
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+