มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ได้เกรด d มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมไหมคะแม้ไม่รีเกรด

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เรียนคณินิตที่วิทยาเขตบริการ เป็นนศ.พรีดีดรีค่ะ แต่มีวิชาหนึ่งที่ติด d+ ถ้าเรารีเกรดจะไม่มีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมใช่ไหมคะ แล้วถ้าเราไม่รีพอจะมีสิทธิ์ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามโม
e-mailmonaritraokeefe@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ธ.ค. 2565 15:25:46
จำนวนผู้อ่าน210

คำตอบ

รายละเอียด

ในกรณีของนักศึกษา ถ้ามีการรีเกรด จะทำให้ไม่ได้รับเกียรตินิยมค่ะ ทั้งนี้ ลองพิจารณาดูแล้ว เกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมด ครบหลักสูตรแล้ว ถึงเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยม ยังถือว่ามีสิทธิ์ได้รับอยู่ค่ะ (ตามเกณฑ์ที่แจ้งด้านล่าง)

เกณฑ์การได้รับเกียรตินิยม 

1. จบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด 4 หรือ 5 ปีการศึกษา (ตามหลักสูตรที่สมัครเรียน)
2. ไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต ยกเว้นผู้เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (Pre Degree) ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่องเมื่อจบชั้น ม.6 (มัธยมปลายหรือเทียบเท่า)  ทั้งนี้ ต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี ภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เข้าศึกษารายกระบวนวิชา (Pre Degree)
3. ไม่สอบผ่านกระบวนวิชานั้นมากกว่า 1 ครั้ง (รีเกรด) หรือลงทะเบียนเรียน และสอบได้กระบวนวิชาตามหลักสูตรใหม่ที่ใช้แทนกระบวนวิชาตามหลักสูตรเก่าซึ่งเคยสอบได้แล้ว
4. สอบตกและสอบซ่อมผ่าน มีสิทธิ์ได้รับเกียรตินยม
5. ต้องเป็นผู้มีความประพฤิตดี
6. ต้องได้เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่กำหนด
   6.1 เกียรตินิยมอันดับ 1 (เหรียญทอง) ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.75 ขึ้นไป
   6.2 เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
   6.3 เกียรตินิยมอันดับ 2 ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ13 ธ.ค. 2565 15:07:45
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+