มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตจากพรีดีกรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ

ปีการศึกษาที่ผ่านมา (1/65) หนูได้ทำการลาออกจากพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไว้แล้ว โดยทำการจ่ายมัดจำ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ก่อน 100 บาท (แต่ผ่านมาเกิน 1 ปีแล้ว) และลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาปกติ 7 วิชา

หนูอยากทราบว่า ถ้าหนูอยากขอจบภายในปีการศึกษา 2/65 และอยากเทียบโอนหน่วยกิตจากตอนที่หนูเรียนแบบพรีดีกรี หนูต้องทำยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ และผ่านมา 1 ปีแล้วนับจากวันที่สมัคร หนูยังไม่ได้ไปเทียบโอนหน่วยกิต ตรงนี้จะมีปัญหาอะไรบ้าง และต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามลิตเติ้ลบันนี่
e-mailhellofirstmisty@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 ธ.ค. 2565 08:10:50
จำนวนผู้อ่าน193

คำตอบ

รายละเอียด

สวัสดีค่ะ

ปีการศึกษาที่ผ่านมา (1/65) หนูได้ทำการลาออกจากพรีดีกรี และสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ไว้แล้ว โดยทำการจ่ายมัดจำ เทียบโอนหน่วยกิตไว้ก่อน 100 บาท (แต่ผ่านมาเกิน 1 ปีแล้ว) และลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษาปกติ 7 วิชา

หนูอยากทราบว่า ถ้าหนูอยากขอจบภายในปีการศึกษา 2/65 และอยากเทียบโอนหน่วยกิตจากตอนที่หนูเรียนแบบพรีดีกรี หนูต้องทำยังไงและมีขั้นตอนยังไงบ้างคะ และผ่านมา 1 ปีแล้วนับจากวันที่สมัคร หนูยังไม่ได้ไปเทียบโอนหน่วยกิต ตรงนี้จะมีปัญหาอะไรบ้าง และต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมยังไงบ้างคะ

ขอบคุณค่ะ

1. ถ้าสมัครเป็นนักศึษาใหม่ ภาค 1/65 ยังถือว่าไม่เกิน 1 ปีนะคะ  จะครบ 1 ปีในภาค 1/66 (ทั้งนี้ ให้ดูจากใบเสร็จที่ลงทะเบียนเรียนภาค 1/65 ค่ะ ว่าสมัครไว้วันไหน)
2. ถ้านักศึกษาจะขอจบการศึกษาในภาค 2/65 จะต้องไปดำเนินการเทียบโอนที่คณะ และชำระค่าเทียบโอนก่อน
(ถ้าเกิน 1 ปีจริง ตามที่นักศึกษาแจ้ง จะมีการเรียกเก็บค่าปรับเกินเวลา เทอมละ 300.- บาท)
โดยให้นำทรานสคริปของรหัสเดิม (Pre Degree) ที่ออกโดย One Stop Service นำไปทำเรื่องเทียบโอนที่คณะ และไปชำระเงินตามค่าธรรมเนียมที่คณะแจ้งไว้ ที่กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 
หลักจากนั้น ให้ลงทะเบียนเรียนภาค 2/65 และกาขอจบ  หากลงทะเบียนภาค 2/65 ไปแล้ว แต่ยังไม่ได้มีการขอจบ จะต้องมาติดต่อที่หน่วยหนังสือสำคัญ อาคาร สวป. ชั้น 1 ช่องหมายเลข 6 เพื่อเปลี่ยนสถานะค่ะ 
(เกณฑ์การกาขอจบ นักศึกษาจะต้องเหลือวิชาที่ต้องลงทะเบียนเรียน ไม่เกิน 30 หน่วยกิต ในภาค 1 และ 2  และไม่เกิน 18 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-310-8604

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ13 ธ.ค. 2565 14:37:27
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+