มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การได้เกียรตินิยม

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ถ้าจบด้วยเกรดเฉลี่ย 3.50 เข้าเกณฑ์เกียรตินิยมอันดับ 1 และจบ 4 ปี แต่เป็น 4 ปีตอน summer แบบนี้จะหมดสิทธิ์การได้เกียรตินิยมไหมคะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 พ.ย. 2565 01:38:47
จำนวนผู้อ่าน198

คำตอบ

รายละเอียด

เกณฑ์ของการได้รับเกียรตินิยม ม.รามคำแหง มีดังนี้ คือ
1) ต้องเรียนจบการศึกษาภายในระยะเวลาที่กำหนด (4 หรือ 5 ปีการศึกษา ตามหลักสูตรที่เรียน)
2) ต้องไม่ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต เว้นแต่นักศึกษา Pre-degree ซึ่งสมัครเรียนต่อเนื่อง เมื่อจบชั้น ม.6 แล้วและเรียนจบการศึกษาภายใน 4 ปีการศึกษา นับตั้งแต่เป็นนักศึกษา Pre-degree
3) ต้องไม่รีเกรด (สอบผ่านวิชาเดียวกัน 2 ครั้งเป็นต้นไป)
4) สอบตกและสอบซ่อมผ่านมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยม
5) ต้องได้เกรดเฉลี่ยถึงเกณฑ์ที่จะได้เกียรตินิยม
6) ต้องเป็นผู้ที่มีความประพฤติดี

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง หรือเหรียญทอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.75 ขึ้นไป

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50

- ปริญญาตรีเกียรตินิยมอันดับสอง ต้องเป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25 

ทั้งนี้เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์การได้รับเกีรยตินิยมหรือไม่ ให้นักศึกษาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมจากทางคณะค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ22 พ.ย. 2565 10:16:12
IP Address10.3.20.93
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+