มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ประมวลผลการศึกษาและขั้นตอนการขอจบ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ขออนุญาตสอบถาม

กระผมเป็นนักศึกษาที่เทียบโอนมา (ยังไม่ครบ8ปีแต่ลาออกแล้วสมัครใหม่) ต่อมากระผมเก็บหน่วยกิตครบตามหลักสูตรคณะนิติศาสตร์ ปี2563 เมื่อตรวจสอบจากใบตรวจสอบผลการเรียนแล้วพบว่า จำนวนหน่วยกิตของกระผมเกิน ซึ่งตามหลักสูตรปี2563 ต้องเก็บให้ครบ140 หน่วยกิต แต่ในใบตรวจสอบผลการเรียน เป็น149 หน่วยกิต ดังนี้

1. รายวิชา HIS1003 ในรูปภาพที่แนบกรอบสีแดง เป็นวิชาที่ผมเทียบโอนมา มีจำนวนหน่วยกิต3หน่วยกิต  (กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ สามารถเลือกได้6หน่วยกิต ซึ่งผมเลือกลงทะเบียนเป็นวิชา PHI1000 กับ HIS1001 ไปแล้วครับ) กรณีนี้วิชา HIS1003 นี้ กระผมสามารถบอกเลิกได้หรือไม่ หากได้จะมีขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการประมานกี่วันครับ

2.รายวิชา LAW2108 และ LAW4107 ในรูปภาพที่แนบกรอบสีเหลืองและสีส้ม ตามสำดับ  ซึ่งกระผมได้เทียบโอนมา  ต่อมาได้มีการลงทะเบียนซ้ำ(รีเกรด) กรณีนี้กระผมต้องบอกเลิกวิชาที่เทียบโอนมาหรือไม่ หรือจะต้องดำเนินการอย่างไร

3.รายวิชาLAW3111 ในรูปภาพที่แนบกรอบสีชมพู กระผมได้มีการลงทะเบียนเรียนซ้ำ(รีเกรด) กรณีนี้กระผมต้องดำเนินการอย่างไรหรือไม่

4.จากกรณีข้อ1-3 จะมีผลต่อเกรดเฉลี่ยของกระผมหรือไม่อย่างไร

4.ในขั้นตอนการขอจบมีค่าใช้จ่ายประมานเท่าไหร่ครับ

ด้วยความเคารพ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามน้องมังคุด
e-mailTakrichna@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 พ.ย. 2565 14:16:52
จำนวนผู้อ่าน148

คำตอบ

รายละเอียด

1.ไม่สามารถบอกเลิกวิชาที่สอบผ่านเเล้วได้ค่ะ กรณีเป็นวิชาที่เทียบโอนฯมาให้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่คณะว่าขอตัดวิชาดังกล่าวออกได้หรือไม่ค่ะ

2.กรณีรีเกรดวิชาเทียบโอนฯไม่ต้องบอกเลิกวิชานั้น เมื่อเเจ้งจบการศึกษาเเล้วในทรานสคริปท์จบการศึกษาจะเเสดงผลเกรดที่ดีที่สุดตัวเดียวค่ะ

3.กรณีเดียวกันกับข้อ 2 ค่ะ

4. กรณีข้อ 1 หากบอกเลิกวิชาที่เทียบโอนฯไม่ได้จะทำให้มีวิชาเกินหลักสูตร และจะนำมาคำนวณเกรดเฉลี่ยสะสมด้วย อาจทำให้เกรดเฉลี่ยลดลงได้ส่วนข้อ 2-3 ไม่มีผลอะไรค่ะ

5.ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนบัณฑิต 1,000 บาท , ค่าทรานสคริปท์จบการศึกษา ฉบับละ 100 บาท , ค่าใบรับรองสภาฯ 100 บาท ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ14 พ.ย. 2565 14:57:54
IP Address10.3.20.113
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+