มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออกส่วนกลาง สมัครใหม่ภูมิภาค

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ถ้าจะลาออกส่วนกลาง แล้วไปสมัครใหม่ส่วนภูมิภาค ทำได้ไหม 

หน่วยกิตที่เรียนมาโอนไปได้ไหม 

มีขั้นตอนยังไง เสียค่าใช่จ่ายอะไรบ้าง

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม9 พ.ย. 2565 13:49:44
จำนวนผู้อ่าน174

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ
2. เทียบโอนได้ทุกวิชาที่ตรงกับหลักสูตรปัจจบุันครับ (ทางคณะเป็นผู้ตรวจสอบและชี้แจงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง)
3. นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
   การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail
      1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
      2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 
      3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้
          3.1 ด้วยตนเอง ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2
          3.2 ทางไปรษณีย์ ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 
                หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา
                มหาวิทยาลัยรามคำแหง
                282 อาคาร สวป. ชั้น 2
               ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  
              เขตบางกะปิ กทม. 10240
          3.3 ทาง E-mail
               Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com
4. - ค่าสมัครใหม่ประมาณ 3500 - 3800 บาท
    - ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท
5. ส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้ง คือ ภาค 1 ของแต่ละปี
    จะสมัครทางอินเทรอ์เน็ตหรือด้วยตนเองที่สาขาวิทบริการก็ได้

เอกสารแนบ
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ10 พ.ย. 2565 09:03:13
IP Address10.3.20.97
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+