มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเลือกเรียนวิชาโทในคณะต่างๆสำหรับนักศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ดิฉันเป็นนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ สาขาจิตวิทยา ในการเลือกวิชาโทในสาขาจิตวิทยามีหลักเกณฑ์ว่า

"หมวดวิชาโทไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต นักศึกษาเลือกเรียนวิชาโทสาขาใดสาขาหนึ่งที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นไปตามเกณฑ์วิชาโทที่คณะหรือสาขานั้นกำหนดให้ครบ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่ใช่กระบวนวิชาในสาขาจิตวิทยา"

ดิฉันอยากทราบว่า กระบวนวิชาโทของคณะต่างๆ สามารถดูรายละเอียดได้จากที่ไหน 

หลักสูตรปี 2564 ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามอริสา ศรีสุขใส
e-mailarisa4056@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 พ.ย. 2565 09:14:56
จำนวนผู้อ่าน209

คำตอบ

รายละเอียด

เลือกสาขาใดสาขาหนึ่งของคณะศึกษาศาสตร์หรือคณะอื่นก็ได้ครับ โดยให้ดูหลักเกณฑ์ของคณะนั้นๆด้วยว่า มีวิชาโทบังคับหรือไม่ เช่น เลือกคณะรัฐศาสตร์เป็นวิชาโท ก็ต้องไปดูว่าคณะรัฐศาสตร์มีวิชาโทบังคับหรือไม่ หรือจะลง pol เล่มใดก็ได้ให้ครบตามจำนวนหน่วนกิตที่คณะระบุไว้   หรือเลือกสาขาการจัดการทั่วไปของคณะบริหารธุรกิจเป็นวิชาโท  ก็ต้องไปดูหลักสูตรของคณะบริหารฯ ว่ามีวิชาโทบังคับหรือไม่ ครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ5 พ.ย. 2565 07:47:25
IP Address27.55.93.122
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+