มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ภาคการศึกษาที่จบและการขอเงินคืน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ผมเป็นนักศึกษาส่วนภูมิภาค คณะนิติศาสตร์ รหัส 61

1. ในภาค 2/64 ผมได้ลงทะเบียนเรียนไว้ทั้งสิ้น 7 กระบวนวิชา 18 หน่วยกิต ต่อมาเมื่อถึงการลงทะเบียนในภาคการศึกษา s/64 ผมเหลือ 4 กระบวนวิชาสุดท้าย จำนวน 10 หน่วยกิต ผมจึงกาขอจบ ในภาค s/64 และต่อมา ผลสอบในภาค 2/64 ผมได้ f ทั้ง 7 กระบวนวิชา 18 หน่วยกิต เนื่องจากขาดสอบ จนผลสอบ s/64 ประกาศผล ผมสอบผ่านทั้ง 4 กระบวนวิชา 10 หน่วยกิต

ผมจึงลงทะเบียนซ่อมในภาค ซ่อม 2 s/64 จำนวน 7 กระบวนวิชา 18 หน่วยกิต ต่อมาเมื่อวันที่ 28 ต.ค. 65 ที่ผ่านมามีการประกาศผลสอบในอีเซอร์วิส ผมผ่านทั้ง 7 กระบวนวิชา 18 หน่วยกิต 

ผมจึงงอยากถามว่า 

เกรดวิชาสุดท้ายที่สอบซ่อม และผ่านเป็นของภาค 2/64 ทั้งสิ้น แต่ไม่ได้กาขอจบ เนื่องจากยังเหลืออีก 4 กระบวนวิชา ที่จะต้องไปลงในภาค s/64 พร้อมกาขอจบ ซึ่งสอบผ่านทุกกระบวนวิชา โดยทางมหาวิทยาลัยให้นับว่าเกรดวิชาสุดท้ายที่ออก ให้ถือว่าจบในภาคนั้น 

สรุป ผมต้องแจ้งจบในภาค 2/65 หรือ s/65 ครับ

2.กรณีขอเงินคืนที่ลงทะเบียนกันไว้ ในภาค 1/65 จำนวน 15 หน่วยกิต และต่อมาได้บอกเพิ่มไปอีก 3 หน่วยกิต รวมเป็น 18 หน่วยกิต

สามารถขอคืน ได้ทั้งหมดหรือไม่ อาทิเช่น

- ค่าลงทะเบียน

- ค่าบำรุงการศึกษา

- ค่าธรรมเนียมการสอบ

- ค่าบริการข้อมูลสารสนเทศ

จะได้คืนทั้งหมดหรือไม่

2.1 วิธีขอคืนต้องขอ ต้องติดต่อด้วยตนเองที่ฝ่านลงทะเบียนเรียนฯ อาคาร สวป. ชั้น 6 วิธีเดียวใช่หรือไม่

ไม่สามารถยื่นคำร้องขอเงินคืนทางไปรษณีย์ถูกต้องหรือไม่

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษาส่วนภูมิภาค
e-mail6101428404@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม31 ต.ค. 2565 10:00:33
จำนวนผู้อ่าน194

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถือว่าจบภาค s/64 ครับ

2. ถ้าลงทะเบียนกันไว้ ต่อมาสอบผ่านและจบการศึกษา  สามารถยื่นเรื่องเงินคืนในส่วนของ ค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการสอบ และค่าหน่วยกิต ครับ

3. ส่วนภูมิภาค ยื่นเรื่องทางไปรษณีย์ได้ครับ

http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM6-3.pdf

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  023108626, 023108000 ต่อ 4862 ครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ4 พ.ย. 2565 07:04:21
IP Address27.55.92.248
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+