มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เทียบโอนหน่วยกิตและทำเรื่องจบการศึกษา

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

กระผมเคยเป็น นศ.pre degree ภูมิภาค แล้ว สมัครเป็น นศ.ภาคปกติ ภูมิภาค  เทียบโอนหน่วยกิตไว้ 2 หน่วยกิต ตอนนี้กระผม สอบครบทุกรายวิชาตามหลักสูตร รัฐศาสตร์ แล้ว  กระผมจะสอบถามว่า    1.กระผมจะต้องไปทำเรื่องเทียบโอนและชำระค่าหน่วยกิตเทียบโอนที่ไหน อย่างไร    2.กระผมจะทำเรื่องจบการศึกษาและขอหนังสือรับรองเรียนครบหลักสูตรที่ไหน อย่างไร  / ขอบคุณครับ

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามแสงเทียน
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม30 ต.ค. 2565 15:26:30
จำนวนผู้อ่าน232

คำตอบ

รายละเอียด

1. นักศึกษาสามารถดำเนินการและชำระค่าเทียบโอนได้ที่ วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด ที่ตนเองสังกัดอยู่ได้ค่ะ หากยังไม่ได้ขอทรานสคริปรหัสเดิม สามารถดำเนินการผ่านระบบ Ru Connect ได้ https://iregis.ru.ac.th/RUCONNEXT
2. นักศึกษาสามารถดำเนินการแจ้งจบได้ที่ วิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัด ที่ตนเองสังกัดอยู่ได้เช่นกัน หรือจะมาดำเนินการด้วยตนเองที่ ส่วนกลางก็ได้ค่ะ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-310-8604

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ2 พ.ย. 2565 14:28:41
IP Address10.6.12.185
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+