มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สถานะภาพนักศึกษาเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ ขอความกรุณาท่านอาจารย์เรียนสอบถามข้อสงสัยดังต่อไปนี้ค่ะ 

1.เกรดซ่อมซัมเมอร์และเทอม2/64 ผ่าน (แต่มี# รอผลทางการ) เมื่อนำมารวมกันกับของเดิมที่มีแล้วเกรดและคะแนนเฉลี่ยครบถ้วน

สามารถแจ้งจบได้ นักศึกษาสามารถแจ้งจบในปีนี้ได้ไหมคะ หรือต้องรอเวลานี้ของปีหน้า (มหาวิทยาลัยประกาศให้สามารถขอขึ้นทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้-30พ.ย.)

2.นักศึกษารหัส 63 (8 ปีสมัครใหม่ เทียบโอนหน่วยกิต) แต่ยังไม่ได้ดำเนินการเทียบโอนให้แล้วเสร็จ (เนื่องจากหาเงินไม่ได้) และนักศึกษาไม่ได้ลงทะเบียนใน2/64 และ 1/65

(เพราะไม่มีวิชาลงแล้ว) แบบนี้นักศึกษาจะสิ้นสภาพการเป็นนักศึกษาไหมคะ 

3.ในระหว่างรอหาสตางค์มาชำระค่าเทียบโอน+ล่าช้า และขอขึ้นทะเบียนจบ (คาดว่าน่าเป็นหลังช่วงปีใหม่ /ช่วงปลายเทอม2/65) ในช่วงนี้นักศึกษาจะต้องทำอย่างไรในการรักษาสถานะภาพนักศึกษาคะ 

ขออภัยที่อาจจะถามวกวน รบกวนท่านอาจารย์ช่วยชี้แนะนักศึกษาทีค่ะ 

ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง

นักศึกษา63

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามอยากจบแล้ว
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ต.ค. 2565 12:39:38
จำนวนผู้อ่าน192

คำตอบ

รายละเอียด

1. กรณีจบการศึกษาในภาคซ่อม 2,S/64 ทางคณะจะเป็นผู้แจ้งวันให้ทำเรื่องแจ้งจบได้ประมาณกลางเดือน พ.ย.65 ค่ะ (ตามประกาศที่แจ้งให้ขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 30 พ.ย.65 เฉพาะผู้ที่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2563 เท่านั้น)

2. กรณีใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตไว้ ต้องชำระเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิตทั้งหมดภายใน 1 ปีการศึกษา นับตั้งแต่วันที่สมัคร หากเกิน 1 ปี จะต้องเสียค่าปรับเพิ่มภาคละ 300 บาท และให้ดำเนินการชำระเงินค่าเทียบโอนฯ ทั้งหมดก่อนแจ้งจบที่คณะ มิฉะนั้นจะไม่สามารถแจ้งจบได้ค่ะ 

ส่วนกรณีขาดการลงทะเบียนเรียน 2 ภาคการศึกษา ยังไม่หมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา แต่นักศึกษาต้องมาดำเนินการชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ ภาคละ 300 บาท ที่กองคลัง ตึกอธิการบดี เพื่อคงสถานภาพนักศึกษาไว้ค่ะ หากขาดการลงทะเบียนเรียนเกิน 2 ภาค และไม่ได้ชำระค่ารักษาสถานภาพฯ ไว้ จะทำให้หมดสถานภาพนักศึกษา

3. แนะนำให้นักศึกษาชำระเงินค่ารักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษาไว้ก่อนค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ25 ต.ค. 2565 14:32:40
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+