มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลาออก การสมัครเรียน การเทียบโอนหน่วยกิต ลาออกแล้วสมัครใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

*ไม่ได้หมดสถานนักศึกกษา/ไม่ได้เรียนครบ 8ปี แล้วสมัครใหม่*

*เดิมเรียนอยู่ รหัส 63  คณะวิทย์ และต้องการลาออก สมัครใหม่ในรหัส 65 คณะวิทย์

1. การลาออกจาก ม.ราม (ช่องทาง : อีเมล)  เราจะรู้อย่างไรค่ะ ว่าเราพ้นจากการเป็นนักศึกษาแล้ว และถ้าเราจะสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ เราจะสมัครได้ทันที ได้เลยไหมคะ (กรณีสมัคร ทางอินเตอร์เน็ต)  

2. จากข้อ 1ที่ กล่าวมา หากการลาออกจาก ม.ราม (ช่องทาง : อีเมล) รอเวลานาน เราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ ที่จะสมัครเรียน ช่องทางอินเตอร์เน็ตได้ทันใน วันที่ 29 ตุลาคม- 21 พฤศจิกายน 2565 

3.สมัครเรียน ทางอินเตอร์เน็ต (กรณีใช้สิทธิเทียบโอน) ในช่องที่ให้กรอก : ใช้สิทธิเทียบดอนกรณี ดังนี้

       1.เทียบโอน ม.ราม หมดสภาพ/8ปีสมัครใหม่  

       2.เทียบโอนวุฒิ ป.โทจาก ม.ราม

       3.เทียบโอน Pree degree ม.ราม

        4.เทียบโอนจาดสถาบันอื่น

        5.ย้านโอนจากสถาบันอื่น(กรณีไม่จบการศึกษา ระดับ ป.ตรี)

       6.เทียบโอนหน่วยกิต 2 สถาบัน ๖จบอนุปริญญา(ปวส.)หรือสูงกว่า) และรหัส ม.ร.เดิม

           อันนี้เราควรเลือกกรอกตัวเลือกไหนดีค่ะ

4. ทำไมในรายวิชาที่เราเรียนผ่านไปแล้ว คำอธิบายรายวิชาเดิมในรหัส 63 กับ คำอธิบายรายวิชาในรหัส65 แตกต่างกันเพียงมีเนื้อหาเพิ่มขึ้นมา ทำไมเราไม่สามารถเทียบโอนได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามภัทรา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 ต.ค. 2565 11:42:31
จำนวนผู้อ่าน368

คำตอบ

รายละเอียด

- 1. เมื่อนักศึกษายื่นเรื่องลาออกผ่านทาง e-mail แล้ว ให้ตรวจสอบการลาออกได้จากหน้าเว็บไซต์ของ สวป. ที่ www.regis.ru.ac.th หรือดูจากบอร์ดประกาศที่ อาคาร สวป. ชั้น 2 ค่ะ ยื่นเรื่องลาออกแล้ว สามารถสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ได้เลย ค่ะ

   2. ทำการสมัครใหม่ได้เลย ค่ะ

  3.  นักศึกษาไม่ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับวุฒิฯ ที่ใช้สมัครมา ตามคำถามที่เดิมเรียนอยู่รหัส 63 ต้องการลาออกสมัครใหม่รหัส 65 ให้เลือกหัวข้อ 1. เทียบโอน ม.รามหมดสถานภาพ/ 8 ปีสมัครใหม่ ค่ะ

  4. การเทียบโอนจากหลักสูตรเก่ามาหลักสูตรใหม่ 65 นั้น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนของคณะที่สมัคร ดังนั้น ให้สอบถามโดยตรงกับทางคณะ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ24 ต.ค. 2565 13:32:38
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+