มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบตรวจสอบผลการศึกษากับทรานสคลิปต์ ต่างกันยังไง

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

ใบตรวจสอบผลการศึกษากับทรานสคลิปต์ ต่างกันยังไง หาดต้องการผลการเรียนทั้งหมด ทั้งจากที่ทรานจากผลการเรียนรหัสเก่า+ผลการเรียนรหัสปัจจุบัน+ผลการสอบซ่อมทั้งหมด ต้องเอาใบไหนครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามมาร์
e-mailMart80180@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม22 ต.ค. 2565 16:36:13
จำนวนผู้อ่าน247

คำตอบ

รายละเอียด

ใบแสดงผลการเรียน หรือใบเช็คเกรด คือ เอกสารที่แสดงผลการเรียนทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เข้าศึกษาถึงปัจจุบัน ใช้ในการตตรวจสอบผลการเรียน ค่าธรรมเนียมฉบับละ 40 บาท

ใบทรานสคริปท์ คือ เอกสารที่แสดงผลการเรียนทั้งหมดทุกภาคการศึกษา ตั้งแต่เข้าศึกษาถึงปัจจุบัน ใช้ในการตตรวจสอบผลการเรียน ใช้เทียบโอนหน่วยกิต ใช้สมัครงาน เป็นเอกสารที่เป็นทางการมากกว่ใบแสดงผลการเรียน (ใบเช็คเกรด) ค่าธรรมเนียม ฉบับละ 50 บาท

ทั้งนี้ หากมีการเทียบโอนหน่วยกิต และชำระเงินค่าเทียบโอนฯ ทั้งหมดแล้ว เกรดเทียบโอนฯ จะแสดงในใบแสดงผลการเรียน (ใบเช็คเกรด) และในใบทรานสคริปท์ทั้งหมด แต่หากยังไม่ได้ชำระเงินค่าเทียบโอนฯ สามารถขอเอกสารใบทรานสคริปท์ของรหัสเก่า และใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ24 ต.ค. 2565 09:56:46
IP Address10.3.20.99
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+