มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ยากเรียนเอกครูจะต้องเรียนอีกกี่หน่วย

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียดจบปตรีรามคณะรัฐศาสตร์แร้ว ยากเรียนครูจะต้องเรียนอีกกี่ปีค่ะ แระโอดได้กี่เล่มค่
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามอนุสรณ์
e-mailanusorn_ple@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 ต.ค. 2557 13:09:14
จำนวนผู้อ่าน1395

คำตอบ

รายละเอียดคณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี ให้เวลาเรียนทั้งหมดไม่เกิน 10 ปีการศึกษานับตั้งแต่ปีที่สมัครเข้าศึกษา และเทียบโอนหน่วยกิตได้ตามหลักเกณฑ์ของคณะศึกษาศาสตร์กำหนดไว้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ โทรศัพท์ 02-3108315 ครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามชูชัย
วันที่ตอบ29 ต.ค. 2557 16:10:11
IP Address10.3.20.253
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+