มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อยากทราบรายละเอียดในกรณีเทียบโอนจากมหาวิทยาลัย

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

กรณีเทียบโอนจากมหาวิทยาลัยอื่น(ลาออกจากสถาบันเดิมแล้วมาสมัครที่รามโดยโอนหน่วยกิตจากสถาบันเดิมมา)

1.เกรดจากสถาบันเดิมจะเป็นเกรดเดิมหรือไม่

2.เกรดที่ได้จากสถาบันเดิมจะนำมาคิดเป็นเกรดเฉลี่ยรวมของรามหรือไม่

3.จากข้อ 2 หากเกรดจากสถาบันเดิมไม่นำมาคิดเป็นเกรดเฉลี่ยรวมของราม หากเราจะเเจ้งจบตามหลักสูตร ก็คิดเกรดเฉลี่ยรวมเฉพาะเกรดที่เราได้มาหลังจากเราเรียนรามใช่หรือไม่

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามอนุวัฒน์
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 ก.ย. 2565 19:36:25
จำนวนผู้อ่าน254

คำตอบ

รายละเอียด

-1.  เป็นเกรดตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยรามฯ ค่ะ

 2.,3 นักศึกษาย้าย โอนจากสถาบันอื่น การเทียบโอนผลการเรียนเป็นรายวิชาหรือกลุ่มรายวิชาที่สอบได้ ต้องไม่ต่ำกว่าอักษรระดับคะแนน C หรือแต้มระดับคะแนน 2.00 หรือเทียบเท่า และการคิดคะแนนเฉลี่ยสะสม ให้เป็นไปตามเงื่อนไขการเทียบโอนของแต่ละคณะ ดังนั้น ให้สอบถามโดยตรงกับทางฝ่ายทะเบียนคณะที่สนใจ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ13 ก.ย. 2565 14:03:55
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+