มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การจ่ายเงินค่าเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

เป็นนักศึกษาเทียบโอนส่วนภูมิภาค  ต้องไปทำเรื่องจ่ายเงินค่าเทียบโอนที่ สาขาวิทยบริการใช่ไหมคะ ?

แล้วกำหนดเวลาในการทำเรื่อง คือ ภายใน 1 ปีการศึกษา ใช่ไหมคะ ? เช่น สมัครเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2565

ต้องทำเรื่องให้เสร็จภายใน ปีการศึกษา 2566  ถูกต้องไหมคะ ?

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเบน
e-mailbdsllsdb@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม2 ก.ย. 2565 11:28:18
จำนวนผู้อ่าน237

คำตอบ

รายละเอียด

- เกี่ยวกับการชำระค่าเทียบโอนของส่วนภูมิภาค แนะนำให้สอบถามรายละเอียดทางคณะที่สังกัดโดยตรงครับ โทร. 023108000 ต่อ งานทะเบียนคณะ

- การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ ต้องชำระภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัครเรียน เช่น ถ้าสมัครภาค 1 ต้องชำระค่าเทียบโอนไม่เกินเดือน มิ.ย. ของปีถัดไป
ถ้าสมัครภาค 2 ต้องชำระค่าเทียบโอนไม่เกินเดือน ต.ค. ของแต่ละปี

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ3 ก.ย. 2565 14:46:12
IP Address10.6.5.231
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+