มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เกณฑ์การได้เกียรตินิยมและการขอจบ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

- ถ้าเราลงทะเบียนเรียนแล้วไม่ได้เข้าสอบเลยติด F แล้วพอสอบซ่อมก็ยังติด F ทำให้ต้องลงเรียนใหม่ แล้วเรายังมีสิทธิ์ได้เกียรตินิยมอยู่หรือเปล่าครับ?

- ปัจจุบันเกณฑ์การขอจบเทอมปกติและเทอมซัมเมอร์ลงได้ไม่เกินกี่หน่วยกิตบ้างครับ?

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามดาริณ
e-mailDiarxcornne@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม26 ส.ค. 2565 22:56:56
จำนวนผู้อ่าน238

คำตอบ

รายละเอียด

- ถ้าสอบตกหรือขาดสอบ ( F ) และนักศึกษาสอบแก้ได้เกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมดถึงเกณฑ์ได้รับเกียรตินิยมยังคงมีสิทธิอยู่ค่ะ

- เกณฑ์การขอจบ เทอมปกติจะต้องมีวิชาเหลือลงทะเบียนไม่เกิน 30 หน่วยกิต และภาคฤดูร้อนต้องเหลือวิชาที่ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ29 ส.ค. 2565 11:30:50
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+