มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนการเทียบโอน

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.อยากจะทราบกระบวนวิชาใหม่ปี25655ถ้าจะเทียบโอนจากหลักสูตรเก่ารหัส 57 เทียบกับวิชาใหม่ใดได้บ้าง

RAM1103 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารในการทำงาน

RAM1111 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

RAM1112 ภาษาและวัฒนธรรมอังกฤษ

RAM1131 ทักษะการเข้าใจดิจิทัล

RAM1141 ศาสตร์แห่งบุคลิกภาพ

RAM1201 ความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนานวัตกรรม

RAM1211 ศาสตร์แห่งการเป็นผู้ประกอบการ

RAM1301 คุณธรรมคู่ความรู้

RAM1302 การเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน

RAM1311 ศิลปะและวัฒนธรรมในท้องถิ่นไทย

2.ถ้าทำเรื่องเทียบโอนไปแล้วตั้งแต่เดือน พฤษาคม 2565 และตอนนี้ 3เดือนแล้ว ยังไม่ทราบผลเทียบโอน ต้องรอกี่วันค่ะหลังเทียบโอน

ขอบคุนคะ 

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามยิ้ม
e-mailpridiphat2514@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม25 ส.ค. 2565 13:21:25
จำนวนผู้อ่าน285

คำตอบ

รายละเอียด

1.ทางคณะจะเป็นผู้ดูหลักเกณฑ์การเทียบโอนให้ค่ะ

2.กรณีนี้ติดต่อสอบถามโดยตรงที่คณะค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ26 ส.ค. 2565 16:04:49
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+