มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ระยะเวลาขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

คือตอนนี้ผมได้เช็คจำนวนหน่วยกิตแล้ว พบว่าผมมีสิทธิขอจบในปีการศึกษาภาค 1/65 แต่ผมไม่ได้กาขอจบในใบ มร.34 เนื่องจากเกรดยังออกไม่ครบ

              -ผมจึงอยากทราบว่าการทำเรื่องขอจบและการขอสอบซํ้าซ้อนในปีการศึกษาภาค 1/65 มีระยะเวลาสิ้นสุดเท่าไร

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม14 ส.ค. 2565 14:10:28
จำนวนผู้อ่าน416

คำตอบ

รายละเอียด

- การยื่นเรืองขอสอบซ้ำซ้อนต้องยื่นเรื่องตามกำหนดวันที่ระบุในปฏิทินการศึกษาครับ โดยคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติคำร้องผ่านทางระบบ  e-Service

กรณีของนักศึกษา ไม่ได้กาขอจบไว้ในภาค 1/65 จึงยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อนไม่ได้  ถ้าต้องการแก้ไขเป็นกาขอจบให้ดำเนินการดังนี้

1. นำใบเสร็จลงทะเบียนเรียนฉบับจริงพร้อมสำเนา 1 ฉบับ ติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล  อาคาร สวป. ชั้น 6  แต่ถ้ายังไม่ได้ชำระค่าเทียบโอนทั้งหมด ต้องไปติดต่อคณะเพื่อดำเนินการจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อน จึงจะไปแก้ไขใบเสร็จเป็นกาขอจบได้

2. ในส่วนของการยื่นเรื่องขอสอบซ้ำซ้อน ถ้าอยู่นอกช่วงที่ปฏิทินกำหนดไว้ แนะนำให้ปรึกษากับทางคณะอีกครั้งครับ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  023108626, 023108000 ต่อ 4862

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ15 ส.ค. 2565 08:10:00
IP Address10.6.2.64
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+