มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอจบในปีการศึกษา

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมเป็นนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ภาค 1/65 คณะนิติศาสตร์ ซึ่งผมเคยเป็นนักศึกษาพรีดีกรีปี 62 คณะนิติศาสตร์ และยังไม่ได้ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต แต่ได้ทำเรื่องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาพรีดีกรีแล้ว แต่ยังไม่ปรากฎชื่ออนุมัติให้ออก  ซึ่งในรหัสพรีดีกรีสะสมหน่วยกิตได้ 124 หน่วย
                 
แนวทางที่1 ถ้าผมลงทะเบียนสอบซ่อมภาค 2/64 และ s/64 ในรหัสนักศึกษาพรีดีกรี แล้วรอผมสอบซ่อม เมื่อเกรดออกแล้ว จึงจะขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิต  แต่เนื่องจากวันสอบซ่อมตรงกับวันที่ลงทะเบียนบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนวิชา ผมจึงจะขอใช้สิทธิบอกเลิก-บอกเพิ่มกระบวนรายวิชาในรหัสนักศึกษาใหม่ โดยเพิ่มรายวิชาที่สอบซ่อมภาค 2/64 และ s/64และวิชาที่ยังไม่ลงทะเบียนตามหลักสูตร ซึ่งเมื่อรวมกันแล้วไม่เกิน 30 หน่วยกิต (เมื่อเทียบกับหลักสูตรปัจจุบันแล้ว)  ผมจะสามารถขอจบภาค 1/65และขอสอบซํ้าซ้อนได้หรือไม่ครับ
แนวทางที่2 
ถ้าผมขอใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตโดยไม่ต้องใช้สิทธิสอบซ่อมภาค 2/64 และ s/64 ผมสามารถขอจบภาค 1/65 และขอสอบซํ้าซ้อนได้หรือไม่ครับ
            ทั้งนี้ 
ในการลงทะเบียนนักศึกษาใหม่ส่วนภูมิภาค ภาค 1/65 ผมไม่ได้กาขอจบใน มร.34  ผมจึงอยากขอสอบถามว่า แนวทางใคบ้างที่สามารถจะทำได้ หรือมีแนวทางอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้ที่จะสามารถแนะนำได้บ้าง   ขอบคุณครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษาส่วนภูมิภาค
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม13 ส.ค. 2565 10:37:44
จำนวนผู้อ่าน390

คำตอบ

รายละเอียด

- นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่ออนุมัติให้ลาออกได้ที่ http://www.regis.ru.ac.th/index.php/13-aro_news/71-อนุมัติให้นักศึกษาลาออกจากการเป็นนักศึกษา
แนวทางที่1 ถ้าไม่ได้ลงทะเบียนกาขอจบไว้ในภาค 1/65 ก็ไม่สามารถบอกเพิ่มวิชาให้เกิน 22 หน่วยกิตได้ครับ และต้องชำระค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อนจึงจะใช้สิทธิ์กาขอจบได้ 
   ในส่วนของภาคซ่อม2,s/64 โดยปกตินักศึกษาส่วนภูมิภาคสามารถเข้าสอบซ้ำซ้อนได้ แม้จะไมได้กาขอจบไว้ในภาคปกติก็ตาม (ยกเว้นนักศึกษาพรีดีกรีที่ไม่สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้)
แนวทางที่ 2  ต้องจ่ายค่าเทียบโอนทั้งหมดก่อนจึงจะใช้สิทธิ์กาขอจบได้และขอสอบซ้ำซ้อนในภาค 1/65 ได้ครับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร.023108626, 023108000 ต่อ 4862

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ14 ส.ค. 2565 12:12:01
IP Address49.237.39.252
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+