มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การย้ายจากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

ตอนนี้เรียนคณะมนุษย์ศาสตร์ที่ส่วนกลางอยากย้ายคณะมาเรียนนิติศาสตร์ที่ส่วนภูมิภาคแต่ไม่มีเวลาไปทำเรื่องย้ายที่ส่วนกลางเพราะเดินทางไกลอยากถามว่าสามารถไปสมัครเรียนนิติที่ส่วนภูมิภาคเลยได้ไหมหรือต้องไปทำเรื่องย้ายที่ส่วนกลางก่อน

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามปรารถนา
e-mailNoonapb329@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ส.ค. 2565 12:08:53
จำนวนผู้อ่าน402

คำตอบ

รายละเอียด

กรณีนี้ เลือกดำเนินการได้ 2 แบบครับ
1. โอนย้ายระบบการเรียนการสอน จากส่วนกลางไปส่วนภูมิภาค ซึ่งสามารถยื่นเรื่องได้ปีละ 1 ครั้งเท่านั้น ประมาณเดือน มิ.ย. หรือ ก.ค. ของแต่ะปั (ดูได้จากประกาศการโอนย้ายฯของปีการศึกษานั้นๆ)  ค่าใช้จ่ายประมาณ 600 บาท (เกรดโอนไปอัตโนมัติ)
* เรียนตามหลักสูตรเดิม
2. ลาออกจากส่วนกลางแล้วสมัครใหม่ส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ ส่วนภูมิภาคเปิดรับสมัครปีละ 1 ครั้งเท่านั้น คือ ภาค 1 ของแต่ละปีการศึกษา
    - ค่าสมัครใหม่ประมาณ 3500 - 4000 บาท
    - ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละ 50 บาท 
* เรียนตามหลักสูตรของปีที่สมัครเรียนใหม่
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 023108626

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ8 ส.ค. 2565 09:32:33
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+