มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สงสัยเรื่องการยื่นขอลาออก และสมัครใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิต

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1 ต้องติดต่อยื่นขอลาออก และขอใบทรานสคริปไม่จบการศึกษาได้ที่ไหน

2 ใบทรานสคริปแบบไม่จบการศึกษาจะได้รับภายในวันนั้น หรือต้องใช้เวลากี่วัน

3 สามารถสมัครใหม่แบบเทียบโอนหน่วยกิตได้อีกทีตอนไหน และสามารถสมัครผ่านออนไลน์ได้ไหม หรือต้องไปสมัครด้วยตัวเอง

4 ลาออกแล้ว บัญชีธนาคารและบัตรเดบิตที่เป็นบัตรนักศึกษา จะทำยังไงต่อไป หากสมัครใหม่อีก แปลว่าจะต้องทำอีกบัญชีรึเปล่า

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามชื่นชนก
e-mailcheunchanokvo@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ก.ค. 2565 20:49:00
จำนวนผู้อ่าน348

คำตอบ

รายละเอียด

1. - นักศึกษาทำเรื่องขอลาออกสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้ผ่าน 3  ช่องทาง ดังนี้
         1. ดำเนินการยื่นเรื่องขอลาออกได้ด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.  ชั้น 2 ม.รามฯ 1 หัวหมาก 
         2. ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทางไปรษณีย์ โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf  
             กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ ฝ่ายทะเบียนประวัติ
             นักกศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
         3. ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทาง e-mail โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf                   กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่
             e-mail:aobregis02@gmail.com
    -  ทรานสคริปต์รหัสเดิมสามารถยื่นขอด้วยตนเองได้ที่ One Stop Service อาคาร KLB ชั้น 1 และทางไปรษณีย์         
       http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/20220214_TR_Not_Form.pdf

2. - ถ้ายื่นขอที่ One Stop Service สามารถรอรับได้เลย 
    -  ถ้ายื่นขอทางไปรษณีย์ รอรับประมาณ 5 - 7 วัน หลังได้รับคำร้อง

3. นักศึกษาสามารถสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตเดิม ได้ทั้งทางอินเทอร์เน็ตและด้วยตนเองที่ใหาวิทยาลัย  เมื่อมีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในแต่ละปีการศึกษา

4. ภายหลังการลาออกบัญชีเดิมยังสามารถใช้ได้  และถ้ามีการสมัครเรียนใหม่ก็จะมีการเปิดบัญชีใหม่ครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ17 ก.ค. 2565 08:09:17
IP Address27.55.77.251
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+