มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนหน่วยกิตเกินจากหลักสูตร

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

สวัสดีครับมีเรื่องอยากสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียนเกินหลักสูตร
เนื่องจากในคู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษาที่เข้าศึกษาได้มีการกำหนดถึงรายวิชาต่าง ๆ และหน่วยกิตที่นักศึกษาต้องทำการลงทะเบียนให้ครบ เช่น ลงทะเบียนครบตามรายวิชา 132 หน่วยกิต แต่ผู้ถามได้มีการลงทะเบียนรายวิชาที่เกินไปมากกว่านั้น เช่น 140 หน่วยกิต (สอบผ่านหมดทุกวิชา)จึงอยากมีข้อสงสัยดังต่อไปนี้
1.ในการตรวจสอบจบต้องกรอกแบบตรวจสอบจบ ไว้เพื่อที่จะทำการตรวจสอบจบ นักศึกษาเองจะต้องทำการกรอกเอกสารดังกล่าวให้เรียบร้อย และครบตามที่หลักสูตรกำหนด เพียงแค่นี้ก็สามารถทำได้ใช่หรือไม่ครับ กล่าวคือ นักศึกษากรอกเพียงแค่ 132 หน่วยกิต(หน่วยกิตเมื่อครบหลักสูตร)เท่านั้น ไม่ต้องกรอกไปทั้งหมดตามที่นักศึกษาลงทะเบียนจริง (140 หน่วยกิต) ก้สามารถทำได้และสามารถจบการศึกษาได้ใช่หรือไม่
2.หรือนักศึกษาต้องกรอกข้อมูลตามจริงจากจาก Transcript  ซึ่งมีวิชาที่เกินหลักสูตรรวมอยู่ด้วย 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามณพ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม11 ก.ค. 2565 17:31:06
จำนวนผู้อ่าน371

คำตอบ

รายละเอียด

-  กรณ๊นี้ให้กรอกเฉพาะวิชาที่มีในหลักสูตรครับ (ทางคณะจะตรวจสอบเฉพาะวิชาที่ต้องสอบผ่านตามหลักสูตร ถ้าครบก็แจ้งจบการศึกษาได้ตามปกติ) ส่วนวิชาที่เกินหลักสูตรจะแสดงในทรานสคริปต์แบบจบการศึกษาด้วย โดยไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้และจะนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวมด้วย

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ17 ก.ค. 2565 07:45:52
IP Address27.55.77.251
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+