มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การบอกเลิกกระบวนวิชาตอนขอจบ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

อยากจะสอบถามว่า เมื่อทำเรื่องขอจบจะมีการระบุในขั้นตอนว่า หากสอบได้กระบวนวิชาซ้ำกันให้ไปบอกเลิกได้ที่ สวป.ชั้น 1 คำถามคือ 1.สอบได้กระบวนวิชาซ้ำกันคือยังใง. 2.การรีเกรด จากD D+ เมื่อสอบใหม่ได้เกรดที่ดีขึ้น เเบบนี้ถือว่าเป็นการสอบได้กระบวนวิชาซ้ำไหม เเล้วต้องไปบอกเลิกกระบวนวิชาที่สอบได้D D+ก่อนหน้าไหม หรือทางระบบมหาลัยจะตัดเกรดที่ดีกว่าให้เอง

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mail6301020878@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม8 ก.ค. 2565 12:29:55
จำนวนผู้อ่าน341

คำตอบ

รายละเอียด

1.วิชาเดียวกันสอบผ่านทั้ง 2 ครั้ง ถ้าไม่เข้าเกณฑ์การรีเกรด ( D+หรือD ) นักศึกษาจะได้เกรดที่สอบได้ในครั้งแรกและไม่ต้องมาดำเนินการที่ สวป. เพราะระบบจะตัดตัวที่ไม่ใช้ออกให้โดยอัตโนมัติ

2.การรีเกรดเป็นการสอบซ้ำ แต่ถ้าได้เกรดที่ดีขึ้น ก็จะได้รับเกรดใหม่ และที่เคยได้ D+ หรือ D ระบบจะตัดออกโดยอัตโนมัติค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ11 ก.ค. 2565 15:32:09
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+