มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ใบเสร็จค่าเทอมและเอกสารแนบเบิกค่าเทอม

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ หนูเป็นนศ.65 สมัครเรียนทางอินเตอร์เน็ต ต้องการนำใบเสร็จไปเบิกค่าเทอม อยากสอบถามว่า

1.สามารถรับใบเสร็จฉบับจริงได้ที่ไหนคะ

2.ขอรับเอกสารแนบเบิกค่าเทอมได้ที่ไหนคะหรือมีในดาวน์โหลดหรือเปล่า 

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามลดา
e-mailkamnlk475@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม6 ก.ค. 2565 14:54:52
จำนวนผู้อ่าน449

คำตอบ

รายละเอียด

1. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนฉบับจริง สามารถพิมพ์ได้จากระบบรับสมัคร หรือระบบ e-service (e-service.ru.ac.th)  ครับ (แนะนำให้ลองพิมพ์สำเนาก่อนฉบับจริง เพื่อป้องกันความผิดพลาด)
2. เอกสารแนบเบิก
        - แบบมีตราประทับ สามารถขอได้ที่หน่วยบริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) อาคาร KLB ชั้น 1 ในวันเวลาราชการ หรือที่กองคัลง ตึกอธิการบดี ชั้น 1 ครับ
        - แบบไม่มีตราประทับสามารถพิมพ์ได้จากเอกสารหน้าที่ 496 - 500 ครับ   

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ7 ก.ค. 2565 07:13:28
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+