มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ขอสอบซ้ำซ้อนวิชาที่ผ่านเเล้วเเต่ได้เกรด D

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ผมสามารถขอสอบซ้ำซ้อนในวิชาที่ได้ D ได้ไหมครับเพราะว่าอยากจะเเก้เกรดเเต่วันสอบชนกัน ผมกาจบไว้เเล้ว.

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามธนา
e-mailwave0071@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 มิ.ย. 2565 15:28:40
จำนวนผู้อ่าน339

คำตอบ

รายละเอียด

ถ้าหมายถึง ได้ลงทะเบียนรีเกรดวิชาที่สอบได้เกรด D ไว้ แต่มีวันเวลาสอบตรงกับวิชาอื่นๆ (ลงทะเบียนกาขอจบไว้ด้วย) ก็สามารถขอสอบซ้ำซ้อนได้ค่ะ โดยการยื่นคำร้องผ่านทางระบบ e-Service ตามวันที่ระบุในปฏิทินการศึกษาของเทอมนั้นๆ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์การขอสอบซ้ำซ้อน ซึ่งทางคณะจะเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติคำร้อง

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามนาฏโศพิษฐ
วันที่ตอบ14 มิ.ย. 2565 08:29:03
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+