มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ส่งเอกสาร Transcript เพื่อการศึกษาต่อ

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

หลักฐานการขอ Transcript จากสถาบันเดิมที่จบการศึกษา 

เนื่องด้วย ผมจบการศึกษาไปเมื่อปี 2558 จะต้องดำเนินการจัดส่ง (Transcript ภาษาอังกฤษ) ฉบับจริงไปยัง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดลโดยส่งโดยตรงจากสถาบันเดิมที่จบการศึกษา เมื่อยังไม่มี Transcript ฉบับจริงที่ส่งตรงจากสถาบันเดิมที่จบการศึกษา จึงขอให้ส่งหลักฐานการดำเนินการขอ Transcript จากสถาบันเดิม มาเป็นหลักฐาน หากสามารถขอ Transcript ผ่านระบบออนไลน์ (email, google form ฯลฯ) ได้ เมื่อดำเนินการขอเอกสารแล้ว สามารถ capture หน้าจอที่แสดงว่าได้ดำเนินการขอ Transcript แล้วทำเป็น pdf file 

คำถามคือ รามคำแหงมีบริการออนไลน์ไหมครับ แล้วต้องดำเนินการอย่างไร

ขอบคุณครับ

เอกสารแนบ
ผู้ตั้งคำถามเจษฎา
e-mailjoke_jessy@hotmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม10 มิ.ย. 2565 11:00:48
จำนวนผู้อ่าน301

คำตอบ

รายละเอียด

-ขณะนี้ยังไม่มีบริการขอเอกสารทางออนไลน์ค่ะ

-มีช่องทางให้บริการขอ Transcript กรณีจบการศึกษา 2 ช่งทางคือ

1) ขอด้วยตนเองที่อาคารสวป. ชีั้น1 ช่อง3 ชำระเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลัง ตึกอธการบดี ชั้น1 ฉบับบละ 100 บาท

2) ขอทางไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดคำร้องขอทรานสคริปท์ (กรณีจบการศึกษา) ในเว็บไซต์ www.regis.ru.ac.th และชำระเงินเป็นธนาณัติไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมฉบับละ 100 บาท พร้อมค่าจัดส่ง 50 บาท สั่งจ่ายในนาม ม.รามคำแหง ส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ อาคารสวป. ม.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 สอบถามเพิ่มเติม โทร 0-2310-8603

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามพัชราภรณ์
วันที่ตอบ13 มิ.ย. 2565 10:45:23
IP Address10.3.20.14
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+