มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลงทะเบียนเรียนแต่ไม่สอบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

ประการแรกผมได้ลงทะเบียนเรียนก่อนหน้านั้น แต่มีวิชา 1 ตัว ตก/ไม่ผ่าน วิชา 1 ตัวนี้ เหลือตัวสุดท้ายจะได้ฝึกสอนแล้ว ผมอยากสอบถามว่า ผมจะสอบซ่อมวิชาตัวนี้ และลงทะเบียนเรียนวิชาอื่นสำรองเผื่อสอบซ่อมไม่ผ่านจะได้ไหมครับ แต่สมมุติว่า สอบซ่อมผ่าน ผมจะไม่สอบวิชาที่ลงทะเบียนในเทอมนั้นได้ไหมครับ เกรดจะรวมยอดไหมครับ คือปล่อยเอาไว้เลย ไม่ยุ่ง เพราะหน่วยกิตที่จะยื่นฝึกสอนครบแล้วครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามเด็กดี
e-mailkaooat1111@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 พ.ค. 2565 14:33:29
จำนวนผู้อ่าน450

คำตอบ

รายละเอียด

ภาคซ่อมลงทะเบียนได้เฉพาะวิชาที่สอบตกหรือไม่ได้เข้าสอบในเทอมนั้นๆครับ ส่วนภาคเรียนถัดไปจะลงวิชาใหม่หรือวิชาเดิมที่ยังสอบไม่ผ่านก็ได้ครับ ถ้าสอบซ่อมผ่านก็ไม่ต้องเข้าสอบวิชาที่ลงกันไว้อีกครับ
เกรด F ไม่มีผลกับการคิดเกรดเฉลี่ยรวมครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ29 พ.ค. 2565 15:21:37
IP Address10.6.10.108
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+