มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ลาออก สมัครใหม่

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

นักศึกษาส่วนกลาง
ลาออกสมัครใหม่

1.สามารถเทียบโอนหน่วยกิจเดิมบางวิชาได้ไหม
-หลักฐานการเทียบโอนมีอะไรบ้าง
-ค่าเทียบโอนหน่วยกิตละกี่บาท

2.สามารถเทียบโอนหลังสมัครใหม่ได้เลยไหม

3.ถ้าจะเทียบโอนก่อนแจ้งจบการศึกษาได้ไหม

4.ลาออก/สมัครใหม่/เทียบโอนหน่วยกิต ดำเนินเรื่องทางไปรษณีได้ไหม

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามกิ๊ก
e-mailthantika254009@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม24 พ.ค. 2565 11:25:41
จำนวนผู้อ่าน190

คำตอบ

รายละเอียด

1. ได้ครับ เบื้องต้นทางคณะจะแจ้งให้ทราบว่าเทียบโอนวิชาใดได้บ้าง ทั้งนี้นักศึกษาเป็นผู้เลือกว่าจะเทียบโอนทั้งหมดที่คณะแจ้งมาหรือเลือกเทียบโอนบางวิชาก็ได้ครับ
    - เอกสารในการเทียบโอนคือ ทรานสคริปต์จากรหัสเดิมครับ
   - ค่าเทียบโอนหน่วยกิตจาก ม.ร. ปกติหน่วยกิตละ 50 บาท แต่ในภาค 1/65 ลดเหลือหน่วยยกิตละ 25 บาท ครับ
2. ต้องสมัครโดยใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต โดยสามารถชำระค่าเทียบโอนได้ 2 แบบ
    2.1 ชำระพร้อมค่าสมัคร (กรณีสมัครด้วยตนเอง)
    2.2  ชำระไว้ก่อน 100 บาท ส่วนที่เหลือต้องไปติดต่อคณะภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร
3. ได้ครับ แต่ถ้าชำระค่าเทียบโอนส่วนที่เหลือเกิน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร จะมีค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท
4. - การลาออก
      นักศึกษาทำเรื่องขอลาออกสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้ผ่าน 3  ช่องทาง ดังนี้
   1. ดำเนินการยื่นเรื่องขอลาออกได้ด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.  ชั้น 2 ม.รามฯ 1 หัวหมาก 
   2. ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทางไปรษณีย์ โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf  
กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
   3. ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทาง e-mail โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่  
e-mail:aobregis02@gmail.com
   -  การเทียบโอนหน่วยกิตส่วนที่เหลือ โดยปกติต้องติดต่อที่คณะเท่านั้นครับ ส่วนจะดำเนินการทางไปรษณีย์ได้หรือไม่ต้องสอบถามคณะโดยตรงครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ29 พ.ค. 2565 09:50:32
IP Address10.6.10.108
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+