มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : จากนักศึกษาพรีดีกรี ไปเป็นนักศึกษาปกติต้องทำอย่างไรบ้าง

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

ตอนนี้หนูเป็นนศ.พรีดีส่วนภูมิภาคอยู่ ต้องการลาออกเพื่อจะไปสมัครเป็นนศ.ปกติ เเละเทียบโอนหน่วยกิตเข้าม.รามส่วนกลาง 

1.หนูต้องทำอย่างไรบ้างคะสามารถลาออกเเละสมัครเป็นนศ.ปกติผ่านช่องทางไหนได้บ้าง 

2.ในการเทียบโอนหน่วยกิตมหาลัยกำหนดมั้ยคะว่าต้องเทียบโอนภายในระยะเวลากี่วันเมื่อเราสมัครเป็นนศ.ปกติ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามมานี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 พ.ค. 2565 19:32:48
จำนวนผู้อ่าน451

คำตอบ

รายละเอียด

1. การลาออกและการสมัครเรียนใหม่
    - นักศึกษาทำเรื่องขอลาออกสามารถยื่นเรื่องขอลาออกได้ผ่าน 3  ช่องทาง ดังนี้
      1. ดำเนินการยื่นเรื่องขอลาออกได้ด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป.  ชั้น 2 ม.รามฯ 1 หัวหมาก 
      2. ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทางไปรษณีย์ โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf    
กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง ส่งมาที่ ฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
      3. ยื่นเรื่องขอลาออกผ่านทาง e-mail โดยเข้าไปดาวน์โหลดแบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษาที่ http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf
กรอกข้อมูลในคำร้องให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนเซ็นชื่อและรับรองสำเนาถูกต้อง สแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่
e-mail:aobregis02@gmail.com

   - การสมัครเรียนใหม่  ภาค 1/65
     1. สมัครทาง internet  ได้ที่  https://iregis2.ru.ac.th  ตั้งแต่บัดนี้ - 3 ก.ค. 65
     2. สมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย  รอบแรก  27 - 30 พ.ค. 65  และรอบสอง  30 มิ.ย. - 3 ก.ค. 65

2. การชำระค่าเทียบโอนหน่วยกิต สามารถชำระได้ 2 แบบ
    1. ชำระพร้อมค่าสมัครในวันที่ไปสมัคร (เฉพาะการสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย)
    2. มัดจำไว้ก่อน 100 บาท (ในส่วนของค่าเทียบโอน) ส่วนที่เหลือให้ติดต่อคณะภายใน 1 ปีนับจากวันที่สมัคร หากเกิน 1 ปี จะต้องเสียบค่าปรับเทียบโอนล่าช้าเทอมละ 300 บาท

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ20 พ.ค. 2565 15:37:23
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+