มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนดในหลักสูตร

หมวดหมู่คำถามประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ
รายละเอียด

สวัสดีครับ อยากสอบถามเป็นข้อมูลย่อยๆ ต่อไปนี้ครับ
1.ในกรณีที่นักศึกษาได้มีการลงทะเบียนเกินกว่าที่หลักสูตรกำหนดเช่น วิชาเอกเลือก ให้ลงทั้งสิ้นราว 7 วิชา เเต่นักศึกษาลงทะเบียนเรียนไปทั้งสิ้น 9 วิชาเเบบนี้มีผลอะไรหรือไม่ครับ
2.จากข้อคำถามที่ 1 ในกรณีที่วิชาหนึ่งวิชาใดที่เกินมา คือ 2 วิชาที่เกินมาจาก 7 วิชาตามที่หลักสูตรกำหนด ไม่ได้เข้าสอบ หรือ ติด F ยังสามารถขอจบได้หรือไม่โดยการที่นำเอาวิชาใดวิชาหนึ่งมาแทนที่วิชาที่ลงทะเบียนแล้วติด F 
ขอบคุณครับ 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนพ
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม21 เม.ย. 2565 20:36:28
จำนวนผู้อ่าน397

คำตอบ

รายละเอียด

1. ถ้าสอบผ่าน จะมีผลคือ หน่วยกิตที่ในการคิดเกรดเฉลี่ยรวมจะเพิ่มขึ้นครับ
2. เกรด F ไม่มีผลกับเกรดเฉลี่ยรวมครับ ถ้าสอบผ่านครบทุกวิชาในหลักสูตรและมีเกรดเฉลี่ยรวม 2.00 เป็นต้นไป ก็แจ้งจบได้เลยครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 เม.ย. 2565 17:47:14
IP Address10.6.11.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+