มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การเทียบโอนหน่วยกิตของนักศึกษาพรีดีกรี

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ ดิฉันรหัส 62 ค่ะ เป็นนักศึกษาพรีดีกรี เป็น dek65 จบม.6 แล้วปีนี้ เข้าใจว่าต้องเทียบโอนไปเป็นนักศึกษาปกติ ดิฉันเข้าใจถูกหรือไม่คะ แล้วถ้าเข้าใจถูก
1 ขอทราบรายละเอียดต่างๆ หน่อยได้มั้ยคะ เช่น ต้องทำอยา่งไร ต้องไปที่ไหน ทำออนไลน์ได้มั้ย ถ้างั้นต้องเข้าเว็บอะไร ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องเตรียมอะไรไปบ้าง (เช่น ปพ.1?) เป็นต้น

2 ขอทราบว่าทำตั้งแต่ ฤดูร้อน/64 จะทันมั้ยคะหรือต้องรอภาคเรียน 1/65

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามปันๆ
e-mail6290023768@rumail.ru.ac.th
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 เม.ย. 2565 12:15:25
จำนวนผู้อ่าน436

คำตอบ

รายละเอียด

1. ภายหลังจบ ม.6 แล้ว ก็ต้องลาออกจากพรีดีกรี และใช้วุฒิ ม.6 สมัครเรียนใหม่ โดยใช้สิทธิ์เทียบโอนเกรดจากพรีดีกรี
    1.1 การลาออกจากพรีดีกรี
นศ.สามารถลาออกได้ 3 ช่องทางครับ

การลาออกด้วยตนเอง, ทางไปรษณีย์ และทาง E-mail

1. ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม http://www.regis.ru.ac.th/document/Form60/FM14-6.pdf

2. แนบสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาที่ต้องการลาออก และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน​ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง​ 

3. ส่งให้ทางมหาวิทยาลัย (เลือก 1 ช่องทาง) ดังนี้

   3.1 ด้วยตนเอง 

          ดำเนินการที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) อาคาร สวป. ชั้น 2

   3.2 ทางไปรษณีย์

          ใส่ซอง ส่งไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า "ลาออกจากการเป็นนักศึกษา" และจ่าหน้าซองถึง 

           หัวหน้าฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา

           มหาวิทยาลัยรามคำแหง

           282 อาคาร สวป. ชั้น 2

           ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก  

           เขตบางกะปิ กทม. 10240

   3.3 ทาง E-mail

           Scan เอกสารทั้งหมดให้ชัดเจน และส่งมาที่ อีเมล์​ aobregis02@gmail.com


    1.2 การสมัครเียนใหม่ สามารถสมัครได้ 2 ช่อง ทาง คือ
      1.2.1 สมัครทาง internet ผ่านทางเว็บไซต์  www.iregis2.ru.ac.th  ภาค 1/65 เปิดรับสมัครทาง inetnet วันที่ 2 พ.ค. 3 ก.ค. 65
              เอกสารที่ใช้
             - ไฟล์ภาพสำเนาวุฒิ ม.6 (ปพ.1 หรือ ปพ.2)
             - ไฟล์รูปรับสมัคร (ชุดสุภาพ)
             - ไฟล์ภาคสำเนาบัตรประชาชน
             - ไฟล์ภาพทรานสคริปต์รหัสพรีดีกรี
             - ไฟล์ภาพสลิปค่าสมัครเรียน
       1.2.2 ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย (ส่วนกลาง) และสาขาวิทยบริการทั้ง 23 แห่ง (ส่วนภูมิภาค)  27 - 30 พ.ค. 65 และ 31 พ.ค. - 3 ก.ค. 65
               เอกสารที่ใช้
                - สำเนาวุฒิ ม.6 (ปพ.1 หรือ ปพ.2)                2 ฉบับ
               -  สำเนาบัตรประชาชน                                 1 ฉบับ
                - รูปถ่ายสี (ชุดสุภาพ)  ขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว    1 รูป
                - ทรานสคริปต์รหัสพรีดีกรี  ฉบับจริง
                - สำเนาใบเปบี่ยนชื่อ สกุล (ถ้ามี)
    1.3 ค่าใช้จ่าย  
          - ค่าสมัครแรกเข้าประมาณ 4,000 บาท
          - ค่าเทียบโอน หน่วยกิตละ 50 บาท

2. ภาคฤดูร้อนไม่มีการเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 เม.ย. 2565 14:53:32
IP Address10.6.11.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+