มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การดึงนักศึกษาเข้าสอบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

การดึงนักศึกษาเพื่อยืนยันในการเข้าห้องสอบ เป็นหน้าที่ของใคร ทำไมดึงไม่หมด (ถ้าดึงเข้าหมดแล้ว แล้วนักศึกษาไม่ยืนยัน ถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์จะสอบวิชานั้น บุคลากรสามารถดึงออกได้ แต่ถ้าดึงรหัสนักศึกษาไม่ครบแล้ว นักศึกษาจะสอบอย่างไร เพราะติดต่อ สวป. แล้ว ถ้าสายไม่ว่าง ก็ไม่มีคนรับ) ช่วยหาวิธีการแก้ไขให้หน่อยครับ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามภานุรูธ
e-mailsert2318@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 เม.ย. 2565 09:58:03
จำนวนผู้อ่าน362

คำตอบ

รายละเอียด

การยืนยันตัวตนเพื่อข้าสอบ หากดำเนินการตามระยะที่มหาวิทยาลัยกำหนด จะยื่นเรื่องเพียงครั้งเดียว จากนั้นจนท.ที่คุมสอบแต่ละวิชาจะส่งคำเชิญเข้าห้องสอบก่อนการสอบวิชานั้นๆ 1 - 2 วัน
หากไม่ได้ยืนยันตัวตนตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด  ก็จะเป็นอำนาจของทางคณะที่วิชานั้นๆสังกัด นักศึกษาต้องติดต่อคณะที่วิชานั้นๆสังกัด เพื่อยื่นเรื่องขอเข้าสอบเพิ่มเติมทุกวิชา ซึ่งวิธีการตรวจสอบและเชิญเข้าห้องสอบเพิ่มเติมของแต่ละคณะจะไม่เหมือนกัน  เนื่องจากข้อมูลไม่เพียงพอจึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่านักศึกษายืนยันตัวตนตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่

หากมีปัญหาในการยินยันตัวสามารถสอบถามผ่านทาง Line Openchat ได้ โดยจะมีลิงก์ให้กดเข้าร่วมผ่านทางเพจ สวป. ม.รามคำแหง
 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 เม.ย. 2565 13:08:15
IP Address10.6.11.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+