มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : การลงทะเบียนกันไว้กรณีขอจบ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

1กาขอจบ2/64 ต้องการลงทะเบียนs/64กันไว้ สามารถลงได้จํานวน18ตัวใช่ไม่ค่ะ

2กรณีสอบผ่านทุกวิชา สามารถทําเรื่องขอเงินคืนหลังสอบs/64ได้ใช่ไมค่ะ

3ถ้าสอบไม่ผ่าน1วิชา วิชาที่เหลือสามารถขอเงินคืนได้ไหมค่ะ

4กรณีกาจบ ถ้าวิชาที่ผ่านแล้ว แต่ลงทะเบียนกันไว้ต้องการสับเปลี่ยนกับวิชาที่ยังไม่ผ่าน หลังผลสอบออก สามารถ
 ยื่นขอสับเปลี่ยนกระบวนวิชาได้ ก่อนการสอบของวิชาที่ถูกสับเปลี่ยนได้ใช่ไม่คะ หลังจากเกรดออกหลังบอกเลิก-บอกเพิ่มผ่านไป

 

 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามนักศึกษา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม19 เม.ย. 2565 08:51:47
จำนวนผู้อ่าน360

คำตอบ

รายละเอียด

1. ใช่ครับ
2. กรณีที่จบภาค 2/64 สามารถขอเงินค่าลงทะเบียนภาค s/64 ที่ลงกันไว้คืนได้ครับ (ค่าบำรุงและค่าหน่วยกิต) โดยการนำสำเนาใบรับรองสภาฯ และใบเสร็จลงทะเบียนภาค s/64 ฉบับจริง ไปติดต่อ หน่วยตรวจสอบและแก้ไขข้อมูล อาคาร สวป. ชั้น 6 
3. ได้ครับ (เฉพาะค่าหน่วยกิต) โดยการนำใบเช็คเกรด และใบเสร็จลงทะเบียนภาค s/64 (ฉบับจริง) ไปติดต่อ สวป. ชั้น 6
4. กรณีนี้ แนะนำให้คุยรายละเอียดกับ หน่วยลงทะเบียนเรียนโดยตรงครับ  โทร.023108616

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 เม.ย. 2565 13:03:03
IP Address10.6.11.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+