มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : อื่นๆ

หมวดหมู่คำถามอื่น ๆ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ อยากรบกวนสอบถาม ดิฉันหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษามาสักพักแล้ว แต่อยากขอทรานสคริปมาไว้เพื่อสมัครใหม่แบบเทียบโอน สามารถขอได้หรือไม่ 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามปานวนาลี
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม18 เม.ย. 2565 15:15:59
จำนวนผู้อ่าน329

คำตอบ

รายละเอียด

ได้ครับ  

การขอใบรับรองผลไม่สำเร็จการศึกษา (Transcript)
นักศึกษาส่วนกลาง และนักศึกษาส่วนภูมิภาค (ภาคปกติ)

 ดำเนินการด้วยตนเอง หรือผู้อื่นดำเนินการแทน
          1.   สิ่งที่ต้องนำไป
                   1.  บัตรประจำตัวนักศึกษา
                   2.  ค่าธรรมเนียม  ภาษาไทย ชุดละ 50 บาท หรือภาษาอังกฤษ ชุดละ 50 บาท หรือทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ 100 บาท
           2. ติดต่อที่หน่วย One Stop Service อาคาร KLB (กงไกรลาศ)  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
           3.  กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นดำเนินการแทน ให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ และผู้รัมอบ
            

ดำเนินการทางไปรษณีย์  หรือส่งเอกสารดังต่อไปนี้
          1.  ธนาณัติไปรษณีย์ ภาษาไทย ชุดละ 50 บาท หรือภาษาอังกฤษ ชุดละ 50 บาท หรือทั้ง 2 แบบ 100 บาท สั่งจ่ายในนาม  “หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ”  
           2.  กรอกรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม  http://www.regis.ru.ac.th/document/Form/20220214_TR_Not_Form.pdf
 ระบุการขอรับเป็นภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษ,  ที่อยู่ที่รับเอกสารส่งกลับ,  ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้, เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อย่างรวดเร็ว
          3.  ส่งเอกสาร 1 และ 2 ไปที่  หัวหน้าฝ่ายประมวลผลการศึกษาและหนังสือสำคัญ  สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล  มหาวิทยาลัยรามคำแหง  แขวงหัวหมาก  เขตบางกะปิ  กรุงเทพมหานคร ฯ 10240
          4.  ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์  50 บาท 
                   

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ22 เม.ย. 2565 12:38:11
IP Address10.6.11.35
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+