มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : ไม่ได้ลงทะเบียนเรียน 2 เทอม สอบถามสถานภาพนักศึกษาค่ะ

หมวดหมู่คำถามการลงทะเบียนเรียนและการจัดสอบ
รายละเอียด

สวัสดีค่ะ เป็นนักศึกษาพรีดีกรี รหัส 60 ไม่ได้ลงทะเบียนเรียนมา 2 เทอมแล้ว อยากทราบว่า

1.) ยังมีสถานภาพเป็นนักศึกษาอยู่หรือไม่คะ

2.) ถ้ายังมีสถานภาพเป็นนักศึกษา เทอมหน้าสามารถลงทะเบียนเรียนได้ตามปกติเลยหรือต้องดำเนินการอะไรเพิ่มเติมไหมคะ หรือถ้าสิ้นสุดสถานภาพนักศึกษาแล้วต้องการลงทะเบียนเรียนต้องสมัครใหม่เลยใช่ไหมคะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามปุญชญา
e-mail
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม12 เม.ย. 2565 18:43:54
จำนวนผู้อ่าน1423

คำตอบ

รายละเอียด

- 1. นักศึกษาขอตรวจสอบจากฝ่ายทะเบียนประวัตินักศึกษา อาคาร สวป. ชั้น 2 หรือสอบถามข้อมูลทางโทรศัพท์ที่ 02-310-8606 ค่ะ

  2. ถ้าตรวจสอบแล้วยังมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ นักศึกษาลงทะเบียนเรียนในภาคต่อไปได้เลยพร้อมชำระค่ารักษาสถานภาพ ภาคการศึกษาละ 300 บาทในภาคการศึกษาปกติ (1, 2) ที่ขาดการลงทะเบียนเรียน แต่ถ้าตรวจสอบแล้วหมดสถานภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาต้องสมัครเป็นนักศึกษาใหม่ ถ้ารหัสเดิมมีรายวิชาที่สอบผ่านก็สามารถขอเทียบโอนหน่วยกิตได้ ค่ะ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ20 เม.ย. 2565 13:58:45
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+