มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : เรื่อง วุฒิบาลีเปรียญธรรมและใช้เอกสารวุฒิบาลีอะไรจะสมัครเทียบเท่า ปตรี

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

อาตมาเป็นนักเรียนบาลีสนใจจะสมัครเรียนราม อยากทราบว่าถ้าอาตมาจะเรียน ป ตรี ควรจะเอาวุฒิบาลีอะไรมาสมัครและต้องใช้เอกสารอะไรเพิ่มเติม จะได้เตรียมเอกสารถูกต้อง สนใจเรียนการจัดการ เอกบัญชี 

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามพระมหานัทวุฒิ ชัยวัฒน์
e-mailwatchaidaimond@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 เม.ย. 2565 19:38:43
จำนวนผู้อ่าน474

คำตอบ

รายละเอียด

- วุฒิที่เทียบเท่าปริญญา (ใช้สิทธิเทียบโอนหน่วยกิตได้) มีดังนี้

   - เปรียญธรรม 9 ประโยค (ป.ธ.9)

   - ประกาศนียบัตร อภิธรรมบัณฑิต

- วุฒิที่เทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย มีดังนี้ 

  - เปรียญธรรม 6 ประโยค  (ป.ธ.6)

  - เปรียญธรรม 5 ประโยค (ป.ธ.5) 

  - ประกาศนียบัตร มัชฌิมอภิธรรมมิกะเอก

 เอกสารที่ใช้สมัครสำหรับพระภิกษุ มีดังนี้ สำเนาวุฒิการศึกษา, สำเนาหนังสือสุทธิ, ใบรับรองแพทย์, รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ12 เม.ย. 2565 09:49:39
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+