มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สอบถามเรื่องหนังสือรับรอง กรณีเป็นข้าราชการ

หมวดหมู่คำถามการรับสมัครและแนะแนวการศึกษา
รายละเอียด

1.กรณีจบ ป.ตรีมาแล้ว ปัจจุบันรับราชการ ต้องการสมัครเรียนในหลักสูตรนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 2565  เอกสารที่ใช้ในการสมัครคือหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชา รายละเอียดที่ต้องปรากฎในหนังสือมีอะไรบ้างคะ หรือเป็นหนังสือรับรองตำแหน่ง หรือหนังสือขออนุญาตศึกษา 

2.และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตวิชาทั่วไปได้กี่หน่วยกิตคะ   ขอบคุณค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตั้งคำถามหนูนา
e-mailthanyatip.noona@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม4 เม.ย. 2565 12:15:01
จำนวนผู้อ่าน455

คำตอบ

รายละเอียด

- 1. กรณีจบปริญญาตรีแล้ว ไม่ต้องใช้หนังสือรับรองการทำงาน ค่ะ นักศึกษาใช้เอกสารในการสมัครและเทียบโอน (กรณีสมัครด้วยตนเอง) ดังนี้ 1. สำเนาวุฒิการศึกษา กรณีจบจากต่างสถาบัน จำนวน 4 ฉบับ, จบจากม.รามฯ จำนวน 2 ฉบับ, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ , ใบรับรองแพทย์ และรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป ค่ะ

  2. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเทียบโอนนั้น ให้นักศึกษาสอบถามโดยตรงกับทางฝ่ายทะเบียนคณะนิติศาสตร์ หรือทางคณะจะแจ้งให้ทราบในวันที่สมัครด้วยตนเอง ค่ะ

เอกสารแนบNot set
ผู้ตอบคำถามศรัญญา
วันที่ตอบ11 เม.ย. 2565 10:56:05
IP Address10.3.20.61
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+