มีคำถาม-มีคำตอบ

สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบ ประเมินผล(สวป.) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คำถาม : สงสัยครับ

หมวดหมู่คำถามหลักสูตร
รายละเอียด
  1. ผมเรียนมนุษย์ศาสตร์ อยากทราบว่า ผมได้สอบวิชา Eng3101 ผ่านแล้วได้เกรด D แต่ผมอยากรีเกรดตัวนี้เป็นวิชาอื่นได้ไหมครับ เพราะตัวนี้ไม่ได้เปิดสอนในเทอมนี้ ซึ่งผมลงเป็นวิชาเลือกเสรี 
  2. เราสามารถรีเกรดทุกตัวที่สอบได้เกรด D,D+ ในทุกวิชาที่ลงก็ได้ใช่ไหมครับ
  3. วิชาเลือกเสรี เราเลือกลงวิชาไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับที่ไม่ซ้ำกับวิชาในหลักสูตรที่เราต้องเรียน 
  4. ผมสอบวิชา law1003 (2 หน่วยกิต) ซึ่งเป็นวิชาที่ไม่ได้อยู่ในหลักสูตรของคณะ แล้วสอบผ่าน (ที่ลงเพราะไม่ได้ดูหน่วยกิต) ผมอยากทราบว่า เวลาหารเกรดเฉลี่ยแล้วเขาจะตัดตัวนี้ทิ้งไปหรือเอาไปหารกับเกรดเฉลี่ยรวมทั้งหมดครับ
เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพื่มเติมNot set
ผู้ตั้งคำถามลุตฟี
e-mailKesarak122@gmail.com
คำตอบมีคำตอบ
วันที่ตั้งคำถาม28 มี.ค. 2565 00:50:15
จำนวนผู้อ่าน2238

คำตอบ

รายละเอียด

1. การรีเกรดคือ การนำวิชาที่สอบได้เกรด D หรือ D+ ไปลงทะเบียนเรียนใหม่เพื่อสอบให้ได้เกรดมากกว่าเดิม  หากลงวิชาอื่นจะไม่ถือเป็นการรีเกรดครับ
2. ใช่ครับ
3. ใช่ครับ ทั้งนี้ให้ดูข้อห้ามในหมวดวิชาเลือกเสรีอีกครั้งด้วยครับ
4. ทุกวิชาที่สอบผ่านจะถูกนำไปคิดเกรดเฉลี่ยรวม และไม่สามารถยกเลิกหรือบอกเลิกได้ครับ

เอกสารแนบNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
เอกสารแนบ เพิ่มเติมNot set
ผู้ตอบคำถามรณฤทธิ์
วันที่ตอบ30 มี.ค. 2565 09:10:41
IP Address10.3.20.86
หมายเหตุ !>>
เพื่อการแสดงผลที่เหมาะสม บนจอภาพของคุณ ควรใช้เว็บเบราเซอร์
Google Chrome
Mozilla Firefox
Internet Explorer 11+